Zowel de Nederlandse regering als de gemeente Nederweert hebben diverse steunmaatregelen voor ondernemers genomen. Zie hier een overzicht:

Tijdelijke versoepeling van de Bbz 2004

Informatie (versie 12-10-2021)

Tijdelijke versoepeling vanaf 1 oktober tot en met 31 december 2021

De steunmaatregelen vanuit de overheid als gevolg van corona worden afgebouwd. Zo is per 1 oktober 2021 de Tozo-regeling gestopt. In plaats daarvan is voor ondernemers het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) tijdelijk versoepeld.

Voor wie gelden de versoepelingen Bbz 2004?

Voor zelfstandig ondernemers die algemene bijstand op grond van de Bbz 2004 aanvragen in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021.

Let op:

  • Het gaat om algemene bijstand, niet om bedrijfskapitaal.
  • We kijken of uw bedrijf levensvatbaar is.
  • Ontvangt u al Bbz 2004 van vóór 1 oktober 2021? Dan komt u niet in aanmerking.

Wat zijn de versoepelingen?

De belangrijkste versoepelingen ten opzichte van de normale regels Bbz 2004:

  1. U kunt de Bbz 2004 met terugwerkende kracht aanvragen tot de eerste van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. U kunt bijvoorbeeld in november 2021 aanvragen per 1 oktober 2021.
  2. We kijken niet naar uw vermogen.
  3. We stellen uw inkomen per kalendermaand vast.

Weten of u Bbz 2004 kunt krijgen?  

Doe de check op https://www.krijgikbbz.nl/

Wilt u aanvragen?

Dan kunt u ons op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur bellen op nummer (0495) 677 111 of mailen naar sociaaldomein@nederweert.nl.

Tozo: Vraag gratis advies aan vanuit de Tozo heroriëntatieregeling (29-06-2021)

Corona heeft veel ondernemers op de proef gesteld. Met de versoepelingen is er steeds meer mogelijk, maar waar moet je beginnen? Een nieuwe koers bepalen, nieuwe klanten werven, nieuwe concepten lanceren, geldproblemen oplossen of je laten bij- of omscholen misschien, het is vaak te veel om op te noemen.

Kosteloos heroriëntatiegesprek

Zoals in april aangekondigd kunt u als ondernemer een beroep doen op een kosteloos heroriëntatiegesprek: de Tozo heroriëntatie regeling. Het doel van het gesprek is u als ondernemer te helpen met voorbereidingen op de tijd ‘na corona’. Een gratis verhelderend gesprek met iemand die uw business begrijpt, kan helpen om met frisse ideeën verder te gaan.

Vraag een gesprek aan

Wilt u graag zo’n gesprek? Dat kan. Ondernemers en zzp’ers in de gemeente Nederweert kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen met een bedrijfsadviseur. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) biedt hiervoor in opdracht van de gemeente de expertise. Vraag het gesprek aan op de website van het IMK.

Maatregelen van het kabinet

De coronamaatregelen zijn grotendeels opgeheven en de economie draait weer. Het steunpakket gaat economisch herstel in de weg zitten en stopt daarom per 1 oktober 2021. Enkele aanvullende financiële regelingen lopen door. Op de website van de Rijksoverheid vindt u een compleet overzicht van de economische maatregelen.

Stichting 155-Help-een-bedrijf

Logo 155

Stichting 155-Help-een-bedrijf is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). De gemeente Nederweert is aangesloten bij 155-Help-een-bedrijf. U als ondernemer kunt door deze aansluiting kosteloos gebruik van de diensten van Stichting 155 maken. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting 155 Help een bedrijf.

Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz 2004)

Dit besluit biedt onder bepaalde voorwaarden verschillende vormen van financiële ondersteuning aan zelfstandigen. Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau of een bedrijfskrediet. Stichting 155 bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van het Bbz voldoet. U kunt contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf

Heeft deze informatie u geholpen?