De gemeente Nederweert is sinds medio 2020 aangesloten bij de Cultuurregio Noord-Limburg. Een samenwerkingsverband dat in eerste instantie door de gemeenten in Noord-Limburg is opgestart. Vervolgens hebben ook diverse gemeenten uit Midden-Limburg zich hierbij aangesloten. “Door samen onze krachten te bundelen, kunnen we het culturele veld in onze regio versterken en meer zichtbaar maken”, aldus wethouder Peter Koolen. 

Culturele krachtenbundeling

Cultuur bloeit en broeit vanouds in onze provincie. De sector heeft het door corona zwaar. We zijn ervan overtuigd dat na deze moeilijke periode weer een creatief en interessant hoofdstuk aanbreekt. De Cultuurregio Noord-Limburg ondersteunde in 2020 zeven kansrijke regionale initiatieven en ontwikkelingen. Dwars door de regio, dwars door de verschillende disciplines. Van breakdance tot slagwerk, van samenwerkende poppodia tot theater voor de zorg. 

Geboekte resultaten

In de Cultuurregio Noord-Limburg werken dertien gemeenten samen met het culturele veld aan het versterken van de zichtbaarheid, het productie­klimaat en de (talent)ontwikkeling van het rijke culturele aanbod in de regio. Het afgelopen jaar verliep daarbij anders dan gepland, om redenen die geen toelichting meer nodig hebben. Bent u benieuwd naar wat er wél kon, waar we aan werken, welke resultaten werden geboekt en hoe cultuurmakers naar de ontwikkelingen in de regio kijken? Kijk dan op de vernieuwde website www.cultuurregionoordlimburg.nl voor makersverhalen, initiatieven en meer. 

Samen met twaalf andere gemeenten werken we aan het verbeteren van de zichtbaarheid van het rijke culturele aanbod in de regio. Foto: Nederweert24

Subsidieregeling

Hebt u plannen om de Cultuurregio Noord-Limburg verder tot bloei te brengen? Bekijk dan zeker ook de mogelijkheden van de tijdelijke subsidieregeling van de samenwerkende gemeenten. De subsidieregeling dient ter ondersteuning en aanjaging van drie doelen:

  • Het verbeteren van de zichtbaarheid van het rijke culturele aanbod in de regio
  • Het versterken van het productieklimaat
  • (Talent)ontwikkeling

Samenwerkingsplannen die bijdragen aan tenminste twee van de drie doelstellingen van de cultuurregio komen in aanmerking voor een bijdrage. 

Informatie en aanvraagformulier

Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de gemeente Venray: www.venray.nl/subsidieregeling-cultuurregio-noord-limburg. Voor vragen over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met kwartiermaker Wouter Daemen van dit project, te bereiken via wouter.daemen@venray.nl