Gemeente Nederweert vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie (RES) waarin we onderzoeken hoe we als regio:

  • Energie kunnen besparen zodat we minder op hoeven te wekken.
  • Duurzame elektriciteit kunnen opwekken.
  • Energie kunnen opslaan en transporteren.
  • Hoe we warmte verdelen.

Waarom een RES?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren.

Regionale en lokale afspraken

De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. De afspraken die wij in onze gemeente hebben gemaakt worden meegenomen in de RES. De RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio. Dit doet de RES door in een grote verband te kijken naar complexe grensoverschrijdende vraagstukken en daarbij gemeentes te ondersteunen. We delen kennis en bouwen een sterk netwerk waaruit samenwerkingen voor nu en voor de toekomst ontstaan.

Lees hier meer over onze Regionale Energie Strategie(externe link).

Samen met veertien andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis vormt de gemeente Nederweert de Regionale Energie Strategie (RES) regio Noord- en Midden-Limburg. Met de RES kijken we naar moeilijke duurzaamheidsvraagstukken die we alleen kunnen oplossen door als regio samen te werken en afspraken te maken. De eerste versie van de RES is af: de ontwerp RES 1.0(externe link). Inwoners en organisaties in Noord- en Midden-Limburg kunnen tot en met dinsdag 23 februari hierop reageren. Deze reacties neemt de regio zo veel als mogelijk mee in de definitieve versie van de RES.

RES

In de Regionale Energie Strategie (RES) kijken we naar energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit met zon en wind, hoe we over kunnen gaan naar duurzame warmte en hoe inwoners voordeel uit de energietransitie kunnen halen. De RES komt niet in de plaats van lokaal beleid, maar is een aanvulling hierop. 

Samenwerking

We kijken naar lastige vraagstukken zoals de volle elektriciteitsnetten. Deze kunnen we efficiënter benutten door projecten regionaal met elkaar af te stemmen. Daarnaast heeft iedere gemeente de enorme opgave om in 2050 alleen nog maar duurzame warmte te gebruiken voor onze woningen en gebouwen. Als regio doen we samen onderzoek naar welke mogelijkheden onze regio biedt. Bijvoorbeeld warmte uit de Maas of restwarmte van fabrieken. Op deze manier versnellen we als regio de energietransitie. 

Beleid gemeente

Elke gemeente heeft ook haar eigen beleid op het gebied van duurzaamheid. Veel gemeenten hadden ook al een eigen beleid voordat de RES werd opgesteld. De keuzes uit dit beleid zijn meegenomen in de gesprekken over de RES 1.0. Het gemeentelijk beleid is en blijft leidend voor de verduurzaming van de gemeente. We stellen dit samen met de omgeving, waaronder inwoners, op.

Reageren op

De RES die nu voorligt, is dus een regionaal document. Het gaat niet over het lokale energiebeleid voor onze gemeente. Het is een abstract document dat bijvoorbeeld geen locaties voor windturbines en zonneparken aanwijst. Maar het vormt wel de basis voor de energietransitie in de regio.