Op dinsdag 14 mei vond er een bijeenkomst plaats voor de Regisseurs leefbaarheid uit alle gemeenten van Midden-Limburg. Het initiatief kwam van Lilian Kwaspen en Harold van der Haar, de Regisseurs leefbaarheid van de gemeente Nederweert. Wethouder Carla Dieteren verzorgde het openingswoord en mocht daarbij medewerkers van alle Midden-Limburgse gemeenten welkom heten. De Regisseurs leefbaarheid of personen met een vergelijkbare functie van de gemeenten Leudal, Roermond, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Weert waren van de partij.

Regisseurs leefbaarheid uit de regio komen samen in Nederweert

Uitgebreid programma

In het eerste deel van de bijeenkomst verzorgde elke gemeente een pitch, waarbij zij vertelden over de werkzaamheden en lopende initiatieven binnen hun eigen gemeente. Ook gaven zij aan wat ze graag van collega’s van andere gemeenten wilden leren. Vervolgens werden de ervaringen, succesverhalen en leerwensen uit alle pitches met elkaar besproken. Het laatste deel van de bijeenkomst stond in het teken van Spil in de Wijk.

Spil in de Wijk

Het netwerk Spil in de Wijk brengt professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van woon- en werkomgeving uit alle hoeken van de provincie Limburg bij elkaar. Susan Rijk, adviseur bij Burgerkracht Limburg, vertelde over ‘Burgerkracht voor burgerinitiatieven’. Dit is een thema over inwoners die samenwerken om hun leefomgeving te verbeteren. Leike Peeters gaf een presentatie over Groeikr8! Dit project biedt een unieke kans om verbindingen te leggen, te leren van anderen en om vragen te stellen om een initiatief duurzaam in te zetten. François Mostard, wijkcoördinator bij de Gemeente Sittard-Geleen, vertelde over Spil in de Wijk. Dat heeft als doel om een sterk, actief en open netwerk te vormen van Spillen binnen Limburg. Een netwerk waarin kennis, ervaring en inspiratie worden gedeeld, tussen mensen die dagelijks volop in de Limburgse wijken en buurten aan de slag zijn.

Samenwerking en vervolg

De medewerkers van de Midden-Limburgse gemeenten hebben elkaar beter leren kennen, hebben inspiratie opgedaan en er is kennis gedeeld. De bijeenkomst heeft er ook voor gezorgd dat de drempel om elkaar op te zoeken is verlaagd. Men is bereid om elkaar te helpen bij praktische vragen en waar mogelijk zal de samenwerking worden gezocht. De gemeente Nederweert kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en bedankt de aanwezige gemeenten en gastsprekers. De gemeente Maasgouw neemt het stokje over en zal de volgende bijeenkomst organiseren.