Op dinsdag 9 februari 2021 is het ontwerp van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Nederweert door de gemeenteraad vastgesteld. Complimenten waren er van alle fracties over het proces, de participatie en de communicatie.

Digitale informatiebijeenkomst

De raad vroeg ook om enkele aanpassingen van de visie. Deze zijn verwerkt. Op vrijdag 26 februari start de periode dat zienswijze ingediend kunnen worden. Op dinsdag 23 maart organiseert de gemeente een digitale informatiebijeenkomst voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. U leest er binnenkort meer over. 

Waarom een omgevingsvisie

In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet verplicht alle provincies en gemeenten in Nederland om een visie op de leefomgeving te ontwikkelen. Deze visie dient als basis voor het Omgevingsplan dat de regels bundelt. Op dit moment zijn de regels voor de leefomgeving nog verspreid over meerdere bestemmingsplannen, verordeningen en beleidsstukken. Dat is niet overzichtelijk. 

Richting voor de toekomst

De Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert geeft richting aan mogelijke en meer complexe ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel is om permanent en vooral ook samen zorg te dragen voor een gezonde, veilige en mooie leefomgeving. Dit doen we door ruimte te geven aan eigen initiatieven die niet zondermeer passen in het bestemmingsplan. Tegelijkertijd moeten deze initiatieven voldoen aan bepaalde voorwaarden om belangen te beschermen 

Schouders eronder

Samen met alle betrokken partijen zetten we de schouders eronder om een forse kwaliteitsslag te maken. Met als uiteindelijke doel een buitengebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.