Kunst draagt voor een belangrijk deel bij aan de kwaliteit van de omgeving en maakt de omgeving bijzonder voor inwoners en bezoekers. Bij de (her)ontwikkeling van de openbare ruimte grijpen we de kans aan om de rijke historie van het gebied zichtbaar te maken. Zo ook bij het nieuwbouwplan aan de Burgemeester Hobusstraat. Hier is ruimte gemaakt voor het realiseren van een kunstwerk en het zichtbaar maken van de historie van Nederweert. En wat is dan mooier om dat te doen aan de hand van een gedicht? 

Daarom roepen we alle Nederweertenaren op een gedicht te maken over de historie van dit gebied. Ervaring met dichten is niet van belang. We laten ons ook graag verrassen door ongekend talent. Bent u bekend met de historie van de Burgemeester Hobusstraat waar vroeger veel (binnen) is gesport? En weet u over die historie een mooi gedicht te schrijven? Dan zijn we op zoek naar u!
Wie weet is uw gedicht straks de inspiratiebron voor de kunstenaar en wordt het vereeuwigd bij het kunstwerk.

Spelregels

  • Het gedicht bestaat uit maximaal 120 woorden, omdat het wordt verwerkt in het kunstwerk of bij het kunstwerk wordt geplaatst. 
  • We dragen het dialect een warm hart toe, maar vragen u desondanks het gedicht in het Nederlands te schrijven om het voor zoveel mogelijk mensen leesbaar te laten zijn.  
  • Plaats een titel boven het gedicht.
  • Vermeld uw voor- en achternaam (+ eventueel pseudoniem), volledig adres, geboortejaar, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Geef uw mail het volgende onderwerp mee: ‘Gedicht voor kunstwerk’, of schrijf dit op de envelop.
  • Elke deelnemer mag maximaal twee gedichten inzenden.
  • Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn.
  • Door uw gedicht aan te leveren gaat u accoord met het feit dat uw gedicht mogelijk in het kunstwerk wordt verwerkt of erbij wordt geplaatst, met vermelding van uw naam en leeftijd. Een pseudoniem is toegestaan. 

Hoe, waar en wanneer aanleveren

Mail het gedicht naar info@nederweert.nl, stuur het per post toe of geef het in envelop af bij de receptie van het gemeentehuis. Schrijf uw gegevens op een aparte pagina, dus niet op het gedicht. Zorg ervoor dat uw gedicht uiterlijk maandag 16 mei 2022 bij ons binnen is. 

Beoordeling

Het gedicht wordt anoniem beoordeeld door een commissie bestaande uit burgemeester Birgit Op de Laak, wethouder Cultuur, voorzitter OVN en leesconsulent Bibliocenter. Deze commissie maakt een eerste selectie uit alle inschrijvingen. Vervolgens kunt u als inwoner van Nederweert uw stem uitbrengen. Informatie hierover volgt. 

Het gedicht dat de meeste stemmen krijgt, is het gedicht op basis waarvan de kunstenaar een kunstwerk maakt. Mocht uw gedicht winnen dan kunnen wij ons voor u als dichter ook geen mooiere prijs voorstellen!

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@nederweert.nl of bel (0495) 677 111 en vraag naar beleidsmedewerker Karin van Diesen. 

Laten we er samen voor zorgen dat de historie van Nederweert niet verloren gaat.
Samen groots, Samen doen!