Amateur zanggroep met Limburgse liederen zoals De Herremenie, Oos Moodertaal etc. 

Vrijwillige bijdrage.