In de gemeente Nederweert werken huisartsenpraktijken en het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) steeds intensiever met elkaar samen. Bijvoorbeeld als het gaat om het signaleren van armoede, ggz-problematiek, maar ook op het gebied van jeugdhulp. Een goed voorbeeld zijn de Ondersteuners Jeugd. Dit zijn jeugd- en gezinswerkers van het CJG. Zij bieden in de huisartspraktijken zo’n ondersteuning aan ouders bij opvoed- en opgroeivraagstukken.

Ondersteuners Jeugd op locatie

Sinds januari 2021 is Silvie Janssen als Ondersteuner Jeugd betrokken bij Huisartsenpraktijk Hendricks & Adriaens. De huisarts kan gezinnen en jeugdigen doorverwijzen waarna Silvie samen met hen aan de slag gaat. Zo krijgen gezinnen direct de ondersteuning die zij nodig hebben. In haar werk als Ondersteuner Jeugd ontmoet Silvie gezinnen en jeugdigen met uiteenlopende vragen rondom opvoeden en opgroeien:
“In de praktijk ontmoette ik ouders en hun 8-jarige zoon. Samen zijn we aan de slag gegaan met de grote prestatiedrang en het lage zelfbeeld van hun zoon. We richten ons bij het CJG-ML echter niet alleen op de jeugdigen, maar ook op ouders. Zij hebben handvatten gekregen hoe zij hun zoontje kunnen ondersteunen: wat is helpend en wat werkt juist tegenstrijdig? Na een mooi en kortdurend traject is het zelfvertrouwen gegroeid en heeft hij heeft manieren geleerd om zijn emoties te reguleren.”

Ook Groepspraktijk Nederweert werkt, sinds januari 2022, samen met het CJG. Sanela Kadic is hier als Ondersteuner Jeugd verbonden aan beide locaties, zowel in Nederweert als in Ospel. 
“Het voordeel van een Praktijkondersteuner Jeugd binnen de huisartsenpraktijk is de inzet aan de voordeur. De lijntjes tussen de huisartsen en POH-Jeugd zijn kort. Door deze samenwerking kunnen we gezinnen op een laagdrempelige en snelle manier ondersteunen.”
Sanela is iedere vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur aanwezig op locatie in Nederweert.

Wat kan de Ondersteuner Jeugd voor mij betekenen?

Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Wethouder Carla Dieteren: 
“Het is heel normaal dat ouders vragen hebben over het opvoeden of opgroeien van hun kinderen. Door de vertrouwensrelatie die mensen met hun huisarts hebben is het ook heel logisch dat zij dat met hun eigen huisarts bespreken. Doordat de Ondersteuner Jeugd in de huisartsenpraktijk aanwezig kan de huisarts makkelijk doorverwijzen en kunnen ouders snel en laagdrempelig geholpen worden.”

Soms kunt u daar best wat hulp bij gebruiken. Het is heel normaal om vragen te hebben over opvoeden of opgroeien. Heeft u als ouder vragen rondom het opgroeien, ontwikkelen of opvoeden van uw kind? Dan kan uw huisarts u doorverwijzen naar de Ondersteuner Jeugd binnen de huisartsenpraktijk. Uw huisarts werkt intensief samen met de Ondersteuner Jeugd. De lijntjes zijn kort waardoor u zo snel mogelijk de juiste ondersteuning krijgt.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg is er voor alle inwoners!

Ondersteuning vanuit het CJG-ML is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Nederweert. U heeft voor het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg geen verwijsbrief nodig. Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? Het CJG biedt ondersteuning, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld uw vraag ook is. Kijk voor meer info op de website www.cjgml.nl of neem direct contact op via 088 - 438 83 00 of info@cjgml.nl.