Corona-maatregelen en hulp voor ondernemers

Home > Corona-maatregelen en hulp voor ondernemers

Corona-maatregelen en hulp voor ondernemers

De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Alle eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs zijn in ieder geval gesloten tot en met 28 april 2020. Maar ook andere ondernemers dreigen hierdoor in de financiële problemen te komen.

28 april: Let op voor ondernemers die tegen betaling hulp bieden bij Tozo

Let u op voor ondernemers die tegen betaling hulp aanbieden bij de aanvraag voor Tozo. De gemeente helpt u graag kosteloos.

Hulp tegen betaling
Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen.

Geen extra kosten
U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar sociaaldomein@nederweert.nl.

26 maart: Tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (Tozo)

Onderdeel van het noodpakket banen en economie dat het kabinet op 17 maart heeft aangekondigd, is de zogenaamde Tozo-regeling. Dit betreft een tijdelijke voorziening voor zelfstandig ondernemers (waaronder ook zzp’ers). De regeling wordt op dit moment nog definitief uitgewerkt door de Rijksoverheid en gaat na publicatie met terugwerkende kracht in werking treden per 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. Hier leest u alles over de Tozo-regeling.

23 maart: Steunmaatregelen van de gemeente voor ondernemers en inwoners20 maart: Uitstel van betaling lokale belastingen voor ondernemers

BsGW schort voor alle ondernemers in haar werkgebied per direct alle automatische incasso voor ondernemers op. Hiernaast vinden de komende drie maanden geen invorderingsactiviteiten richting ondernemers plaats. Dit doet BsGW voor alle lokale lasten die zij voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap Limburg heft en int. Deze maatregel is vooralsnog van toepassing tot 30 juni 2020. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, heft BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente. Lees meer in het nieuwsbericht.

18 maart: De steunmaatregelen van de Rijksoverheid

Het kabinet heeft daarom op 17 maart 2020 diverse economische maatregelen getroffen om de gevolgen voor zzp’ers en ondernemers op te vangen. Deze maatregelen zijn onder andere: een tijdelijke regeling in de tegemoetkoming van loonkosten (90%), extra financiële ondersteuning aan ondernemers door gemeenten, uitstel van belastingen en verruiming van de regelingen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties.

Een compleet overzicht van de economische maatregelen die op 17 maart gepresenteerd zijn, is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Hulp nodig? Stichting 155 staat voor u klaar

Nederweert is aangesloten bij Stichting 155. Nederweerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben kunnen daarom hulp krijgen van deze stichting. Stichting 155 kijkt samen met u of u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen. Daarin wordt ook het economisch noodpakket van 17 maart meegenomen. Ondernemers in (geld)nood kunnen kosteloos contact opnemen met de telefonische helpdesk van Stichting 155 Help een Bedrijf via 088-999 0155 of via de website www.155.nl.

Logo plus link naar www.155.nl

Extra financiële ondersteuning aan ondernemers door gemeenten

Er komt extra financiële ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Via een versnelde procedure kunnen zelfstandig ondernemers aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum krijgen voor levensonderhoud. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en wordt nog verder uitgewerkt door het kabinet. De regeling gaat met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in.

De regeling wordt op dit moment met spoed uitgewerkt. Zelfstandig ondernemers kunnen zodra de regeling uitgewerkt is zich bij de gemeente melden. Wij informeren u hier zodra de regeling is uitgewerkt.

Besluit bijstandsverlening aan zelfstandigen (Bbz 2004)

Het Bbz biedt onder bepaalde voorwaarden verschillende vormen van financiële ondersteuning aan zelfstandigen. Er is ondersteuning mogelijk in de vorm van aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau of een bedrijfskrediet. Stichting 155 bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van het Bbz voldoet. U kunt contact opnemen met Stichting 155 Help een Bedrijf via www.155.nl/bbz