Wethouder Voss aan het woord

Home > Wethouder Voss aan het woord

Wethouder Voss aan het woord

Sinds vorig jaar is Frank Voss (Nederweert Anders) wethouder. Zijn portefeuille bestaat uit duurzaamheid, milieu, openbare ruimte en water, ruimtelijke ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en de uitvoering van de Omgevingswet. Daarnaast is hij betrokken bij de programma’s Buitengebied in Balans (BIB), Platteland in Ontwikkeling Weerterland, het duurzaamheidsakkoord en het klimaatbeleid. In dit interview vertelt hij ons meer over de stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert.

Waarom een Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert?

Frank Voss: ‘’Nederweert is een agrarische gemeente. De land- en tuinbouwsector is een sector waarin veel maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden, ook de komende vijf tot tien jaar. Er moet van alles veranderen in de sector om ons buitengebied toekomstbestending te maken en te houden. Denk bijvoorbeeld aan vrijkomende agrarische bebouwing en de uitstoot van stoffen. Daarom zijn we zes jaar geleden begonnen met het programma Buitengebied in Balans (BIB). Samen met ondernemers, inwoners en bezoekers werken we daarin aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving. De Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert sluit hier naadloos op aan. Deze visie geeft de koers aan voor de toekomstige ontwikkelingen in ons buitengebied. De visie wordt verder uitgewerkt in een omgevingsplan. Daarmee vormt de omgevingsvisie de opmaat voor de invoering van de Omgevingswet’’.

Welke stappen zijn er al gezet?

‘’Om tot een gedragen, kwalitatief goede visie te komen, doorlopen we een zorgvuldig proces”, vervolgt de wethouder. “Zo zijn we vorig jaar oktober begonnen met een actieve meedenksessie. Een avond waar 120 deelnemers aan de slag gingen met vier verschillende buitengebiedthema’s: gezonde leefomgeving, verdienvermogen, klimaatverandering en gebiedsontwikkeling. De resultaten zijn geclusterd en als input gebruikt tijdens de eerste serie moodboardsessies waaraan ruim 60 belanghebbenden en belangstellenden deelnamen om het opgehaalde verder uit te diepen. Uiteindelijk is de informatie in concept op papier gezet en gedeeld met een klankbordgroep van de gemeenteraad.’’

Wat moet er nog gebeuren?

‘’Momenteel zijn we bezig met de verdieping en uitwerking in meerdere thematische werkgroepen”, aldus wethouder Voss. “De projectgroep neemt aanvullende interviews af en houdt gesprekken met interne en externe belanghebbenden, onder wie jongeren. Deze input is waardevol en noodzakelijk voor het vervolg. De volgende stap is het organiseren van een bijeenkomst in het najaar. Tijdens deze bijeenkomst krijgen inwoners de mogelijkheid om het voorontwerp van de Omgevingsvisie Buitengebied te bekijken. Daarna wordt het ontwerp vastgesteld en gaat het officiële document richting B&W en naar de gemeenteraad die de Omgevingsvisie Buitengebied Nederweert officieel vast moet stellen. Gezamenlijk zijn we hard aan het werk om ervoor te zorgen dat het buitengebied van Nederweert aantrekkelijk blijft voor onze huidige en toekomstige generaties.’’

Wanneer is de Omgevingsvisie volgens u geslaagd?

Frank Voss: ‘’De Omgevingsvisie is voor mij geslaagd als deze een groot draagvlak heeft en wordt geaccepteerd. Het zijn de handvatten die we gebruiken om de invoering van de omgevingswet soepel te laten landen. Daarvoor is draagvlak vanuit de inwoners en de gemeenteraad een randvoorwaarde.‘’


Frank Voss bekijkt met Marijke Vaes van Staatsbosbeheer het buitengebied van Ospel. “Draagvlak voor de nieuwe
Omgevingsvisie is belangrijk”, aldus de wethouder. Foto: Nederweert24