Voorontwerp Omgevingsvisie

Home > Voorontwerp Omgevingsvisie

Voorontwerp Omgevingsvisie

De ontwikkelingen in het buitengebied gaan razendsnel. Om aan te geven hoe we als gemeente met al die veranderingen om willen gaan, werken we aan een nieuwe omgevingsvisie voor ons buitengebied.

Op dinsdag 8 oktober nam de gemeenteraad een belangrijke stap in het proces om te komen tot de nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied van Nederweert. De raadsleden steunen de hoofdlijnen van de visie en gingen akkoord met het voorontwerp. We gaan het document nu verder aanscherpen. Daarvoor voeren we opnieuw gesprekken met belanghebbenden (stakeholders) en belangstellenden.

Bijlagen:

  1. Voorontwerp omgevingsvisie buitengebied Nederweert
  2. Bijlagen - voorontwerp omgevingsvisie buitengebied Nederweert
  3. Overzicht richtinggevende en procesafspraken per opgave
  4. Schema opgaven