Terugkomsessie

Home > Terugkomsessie

Terugkomsessie

Natuur en boeren. Boeren en natuur. Het zijn twee onderwerpen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En het zijn twee thema’s die horen bij de identiteit van Nederweert. Dat bleek tijdens de terugkomavond over de omgevingsvisie voor het buitengebied. De bijeenkomst was bedoeld om te horen wat belangstellenden vinden van het voorontwerp én om te horen of er nog zaken vergeten zijn.

Terugblik op route

Ruim vijftig belangstellenden hadden op donderdag 14 november de weg naar de Dorpsherberg in Ospel gevonden. Na het openingswoord door wethouder Voss werd in een presentatie teruggeblikt op de route die gevolgd is om te komen tot de nieuwe Omgevingsvisie buitengebied. Dat proces bestond uit openbare bijeenkomsten, gesprekken met belanghebbenden (stakeholders), interviews en het betrekken van de actuele ontwikkelingen. Als er iets duidelijk werd het afgelopen jaar, dan is het dat er ontzettend veel gebeurt in het buitengebied.

Richtinggevende uitspraken

Het voorontwerp dat er ligt en dat door de raad besproken is, gaat voor de ene groep niet ver genoeg. Er mag meer aandacht zijn voor bijvoorbeeld gezondheid. Een ander vindt dat de visie te weinig ambities heeft op het gebied van natuur. En weer anderen vinden dat de visie te veel gericht is op agrarische ontwikkelingen. Dat werd duidelijk tijdens het behandelen van de richtinggevende uitspraken die in de visie zijn opgenomen.

Begrip voor elkaars standpunten

In het tweede deel van de avond konden de aanwezigen bij verschillende tafels punten aandragen die meer of minder aandacht mogen krijgen. Ook was er een tafel voor ideeën die nog helemaal niet genoemd waren. Hier kwam bijvoorbeeld naar voren dat er in het buitengebied te weinig goede verbindingen zijn als het gaat om fiets- en wandelroutes. De gesprekken waren goed. Er werd geluisterd en er was begrip voor elkaars standpunten. Ondanks dat er verschillende belangen zijn.

Identiteit

Tijdens een onderdeel over de identiteit kregen de aanwezigen meerdere vragen die te maken hebben met het ‘DNA van Nederweert’. Vragen als ‘wat is typisch Nederweert en ‘waar ben je trots op’. Twee punten sprongen er elke keer uit: boeren (of agrariërs) en natuur. Niet verrassend natuurlijk. Nederweert heeft een rijke agrarische historie. Daarnaast hebben we prachtige natuurgebieden, zoals De Groote Peel, het Weerterbos en Sarsven en de Banen. Beide onderwerpen staan soms op gespannen voet met elkaar. Maar ze kunnen absoluut niet zonder elkaar, zo werd duidelijk aan het einde van de avond.

Balans in wonen, werken en verblijven

“De nieuwe omgevingsvisie voor het buitengebied zoekt de juiste balans tussen al die belangen waarbij een paar dingen voorop staan”, aldus Frank Voss. “We werken aan een buitengebied waar het voor iedereen prettig wonen, werken, ondernemen en verblijven is. We werken aan een gezond buitengebied en we willen de komende jaren natuur en recreatie een belangrijkere plek geven. De nieuwe omgevingsvisie gaat ons daarbij helpen.”

Op weg naar een definitieve visie

De projectgroep dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. De komende maanden vinden nog gesprekken plaats met diverse belanghebbenden en gebruikers van het buitengebied over het voorontwerp. Daarna wordt het omgevormd tot een definitief document dat we vervolgens aanbieden aan de gemeenteraad.

Presentatie op terugkomavond


Foto: Nederweert24