Planning

Home > Planning

Planning

De omgevingsvisie kent een uitgebreid meedenktraject met belanghebbenden en belangstellenden. Onderstaand overzicht geeft een duidelijk beeld van de planning en met welke partijen gesproken wordt. Daarnaast kunt u met uw ideeën op deze website terecht.