Meedenksessie

Home > Meedenksessie

Meedenksessie

Op dinsdag 2 oktober vond in De Dorpsherberg in Ospel de eerste actieve meedenksessie plaats. Met een opkomst van ruim 100 mensen was de meedenksessie goed bezocht. De deelnemers gingen aan de slag met vier thema’s: Gezonde Leefomgeving, Verdienvermogen, Klimaatverandering en Gebiedsontwikkeling. Deze thema’s werden in kleine groepen uitgediept met vragen als,’ Waar wil je meer van?’, ‘Wat is er al?’ en ‘Wat is er mogelijk en hoe?’.

Opbrengst meedenksessie

De meedenksessie heeft geleid tot een rijke opbrengst van meningen, ideeën belangen en standpunten. De opbrengst is gerubriceerd in een bestand. Dubbele opmerkingen en persoonlijke belangen zijn eruit gefilterd. Wij realiseren ons dat het bestand veel informatie bevat en nog algemeen is, maar vinden het belangrijk om dit met u te delen.

Wat doen we met de resultaten

De resultaten van de avond worden de komende periode geclusterd in thema’s of deelthema’s. Hierdoor ontstaat meer overzicht in de opgehaalde informatie en kan deze beter benut wordt in het verder proces. Kortom, een mooi resultaat met veel aanknopingspunten voor de verdere uitwerking.

Verder proces

Verdiepingsslagen via meerdere sporen:

  • Thematische bijeenkomsten
  • Ophalen informatie bij lopende trajecten en platforms
  • Ideeën-prikbord en informatie op de gemeentelijke website
  • Moodboardsessies voor verdieping in de thema’s (start komende maanden)


Te downloaden:
Presentatie Meedenksessie(foto’s: Nederweert24)