De Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie

De gemeente Nederweert werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie voor het buitengebied. Hierin zetten we in op een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Een buitengebied waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

De Omgevingsvisie vormt de opmaat voor de invoering van de Omgevingswet. De visie geeft de koers aan voor ons buitengebied. Daarvoor houden we een uitgebreid ‘meedenktraject’ met belanghebbenden en belangstellenden. Dat doen we online, tijdens creatieve sessies en via interviews, gesprekken met stakeholders en bijeenkomsten. Op deze pagina vindt u alle informatie over het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. Gaandeweg het proces breidt de informatie zich uit. Bezoek deze pagina daarom regelmatig.