Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. En niet in de laatste plaats op al onze hardwerkende ondernemers. Wethouder Koolen (Economie) vraagt aandacht voor de lokale middenstand: “20 November is de Dag van de Ondernemer. Een mooi moment om onze Nederweerter ondernemers een hart onder de riem te steken in deze turbulente tijd.”

Ondernemen is overleven

De overheidsmaatregelen zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering van ondernemers. Voor velen is ondernemen overleven geworden en is het in veel opzichten geen gemakkelijke tijd. De gemeente Nederweert wil haar ondernemers op de Dag van de Ondernemer dan ook in het zonnetje zetten.

Leefbare gemeente

Wethouder Koolen: “Ondernemers houden onze gemeente leefbaar. Ze zorgen voor werkgelegenheid, zijn belangrijk voor het verenigingsleven en dragen bij aan een goed economisch klimaat. Ondernemers tonen lef, doorzettingsvermogen en denken altijd in oplossingen. Als gemeente steunen we onze ondernemers waar mogelijk. We vragen u hetzelfde te doen. Juist nu.”

Creatief ondernemerschap

De ene ondernemer heeft meer last van de crisis dan de andere. Zo floreren sommige bedrijfstakken terwijl andere het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden Bedrijfscontactfunctionaris Ruud Joris stelt: ”Veel ondernemers hebben maatregelen moeten treffen voor hun personeel om veilig te kunnen werken. Daarnaast hebben ondernemers ook te maken met uitval van personeel. Dit alles vraagt om creatief ondernemerschap.”

Binnen onze mogelijkheden

“Als gemeente zoeken we ook naar mogelijkheden om onze ondernemers te steunen”, vervolgt wethouder Koolen. “De financiële maatregelen zoals het kwijtschelden van belastingen, het verruimen van de terrasgrootte in de zomer, het bieden van hulp via ons ondernemersloket en het bezoeken van ondernemers. Het zijn steunbetuigingen die binnen onze mogelijkheden liggen.”

Initiatief MKB

De Dag van de Ondernemer is een initiatief van MKB Nederland. Deze dag staat in het teken van het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop we het ondernemerschap vieren en ondernemers bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Wilt u een ondernemer in het zonnetje zetten? Kijk dan op www.dagvandeondernemer.nl.
 

Dag van de ondernemer