Stembureauleden

Stembureauleden zijn 18 jaar of ouder, stressbestendig, nauwkeurig, representatief, enthousiast en behulpzaam en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als stembureaulid bent u, onder leiding van de (plaatsvervangend) voorzitter, medeverantwoordelijk voor de gang van zaken in het stembureau. Voor uw taak als stembureaulid volgt u een verplichte online training. Als er voldoende aanmeldingen zijn, dan kunnen we u ook vragen om reserve stembureaulid te worden. Valt er onverwacht een stembureaulid uit, dan nemen wij contact met u op.

Tijden

De stembureaus zijn van 07.30 tot 21.00 uur geopend. Daarna worden de stemmen geteld en de processen-verbaal opgemaakt. Stembureauleden worden ingedeeld in tijdsblokken. Om 21.00 uur helpen alle stembureauleden van blok 1 en 2 met het tellen van de stemmen. 

Tijdsblok 1: 07.00 -11.30 uur en tussen 16.00 -18.30 uur en vanaf 21.00 uur tot einde tellen
Tijdsblok 2: 11.30 -16.00 uur en tussen 18.30 -21.00 uur tot einde tellen

Aanmelden

U kunt zich aanmelden als stembureaulid via het digitale aanmeldformulier. De vergoeding voor stembureauleden is € 150,-. U bent verplicht de vergoeding op te geven bij de Belastingdienst en/of uitkeringsinstantie.

Aanmelden stembureaulid

Vragen

Voor vragen over de werkzaamheden van een stembureaulid kunt u contact met ons opnemen. Stuurt u dan een e-mail naar burgerzaken@nederweert.nl of bel met het team Burgerzaken, tel. (0495) 677 111