Waarom een nieuw afvalsysteem?

We willen met zakken gaan werken omdat we de hoeveelheid restafval willen terugbrengen. Gemeenten betalen geld voor het ophalen en verwerken van restafval. De hoogte van dit bedrag hangt af van de hoeveelheid restafval dat verbrand moet worden. De rijksoverheid verhoogt ieder jaar de kosten voor het verbranden van restafval. Daar hebben we geen invloed op. Doen we niks aan de hoeveelheid restafval dan stijgt de rekening elk jaar voor het verwerken van het afval. Met elkaar kunnen we die stijging wel zo laag mogelijk houden door afval zo goed mogelijk te scheiden. Het huidige systeem met de duobak biedt daar niet genoeg mogelijkheden voor.

Waarom in Budschop?

Budschop bezit een doorsnee aan woningen die representatief zijn voor de gemeente. Het aanbod is divers. Ook de samenstelling van de inwoners van Budschop vormt een afspiegeling van de gemeente Nederweert. Tenslotte is de kern niet te groot en niet te klein voor een pilot.

Wanneer start de pilot?

De planning is om in januari 2022 te starten met de pilot.

Hoe lang gaat de pilot duren?

De pilot duurt een jaar. Per seizoen verschillen hoeveelheid en de soorten afvalstromen. Denk bijvoorbeeld aan vakantieperiodes, feestdagen, periodes dat er gesnoeid wordt en periode met hoge temperaturen. We nemen alle seizoenen mee om zo een goed overzicht te krijgen van de afvalstromen en de piekmomenten.

Hoe ziet de pilot eruit?

Restafval wordt ingezameld in een tariefzak. Dat is een zak die u kunt kopen om het restafval in te doen. De duobak wordt alleen nog maar gebruikt voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT). Etensresten mogen ook bij het GFT. U mag beide vakken gebruiken voor het GFT-afval. PMD wordt in gratis zakken ingezameld aan huis. Luiers en incontinentiemateriaal wordt apart ingezameld in brengcontainers. Hiervoor stellen we gratis zakken beschikbaar.

Waarom een tariefzak voor restafval?

We moeten het restafval verminderen. De tariefzak helpt ons daarbij om beter te kiezen waar het afval thuishoort. Mensen gaan bewuster om met afval en scheiden het daardoor beter. Zo wordt afval een grondstof voor nieuwe producten en daalt het restafval.

Veranderen de andere afvalstromen ook?

De pilot richt zich op de stromen PMD, GFT, restafval en luiers/incontinentiemateriaal. Stromen zoals oud papier, glas en textiel worden op de reguliere manier ingezameld.

Wat gaan de tariefzakken kosten?

De tariefzakken kosten € 12,92 voor een rol van 10 stuks.

Waar zijn tariefzakken te koop?

Tariefzakken zijn onder andere te koop bij de supermarkten en bakkerij Tommie. Klik hier voor een overzicht.

Waar zijn zakken voor PMD afval verkrijgbaar?

Zakken voor PMD afval zijn onder andere verkrijgbaar bij de supermarkten. Klik hier voor een volledig overzicht waar u de zakken kunt halen. 

Hoe worden luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld?

Luiers en incontinentiemateriaal kunt u brengen naar brengcontainers. We stellen hiervoor gratis zakken beschikbaar. De zakken zijn onder andere verkrijgbaar bij de supermarkten. Klik hier voor een volledig overzicht. U vindt containers voor luiers en incontinentiemateriaal in:  

  • Ospeldijk (Moostdijk bij de ondergrondse glascontainers) 
  • Leveroy (parkeerplaats achter Café Wetemans, bij de ondergrondse glascontainers) 
  • Ospel (Annastraat, bij de ondergrondse glascontainers) 
  • Nederweert-Eind (Pastoor Brandstraat, naast textielcontainers, achterkant van Reigershorst)
  • Nederweert (parkeerplaats achterkant Lambertushof, bij de ondergrondse glascontainers)
  • Nederweert, bij basisschool De Kerneel
  • Nederweert, parkeerplaats bij voormalige Jumbo / toekomstige AH, bij de ondergrondse containers
  • Budschop, bij basisschool Budschop

De inzamellocatie bij Basisschool De Bongerd komt te vervallen.

Restafval in een zak gaat toch stinken?

Door goed te scheiden en keukenafval (GFT), plastic (PMD) en luiers apart in te zamelen  ruikt restafval niet of nauwelijks en ontstaat er geen overlast.

PMD afval in een zak gaat toch stinken?

Er zijn meerdere manieren om de geur van PMD afval tegen te gaan. Bijvoorbeeld door bakjes en blikjes goed schoon te maken. Tijdens de pilot delen we regelmatig ervaringen en tips over het slim inzamelen van afval delen via onze kanalen (o.a. Gemeente Contact en website).

Meer tips zijn ook te vinden op: https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/plastic-verpakkingen/

Neemt het ongedierte toe door afval in zakken aan te bieden in plaats van in een container?

Door goed te scheiden - keukenafval (GFT), plastic (PMD) en luiers apart - ruikt restafval niet en ontstaat er geen (extra) overlast door ongedierte.

Scheuren de zakken als je er afval in doet?

De zakken zijn van goede kwaliteit en scheuren niet snel.

Wanneer wordt het afval opgehaald?

Op 19 januari wordt in het pilotgebied voor het eerst de tariefzak opgehaald en de GFT-container geleegd. Het restafval en het GFT wordt wekelijks ingezameld.
Let op: Op woensdag 12 januari wordt de duobak, op de manier zoals die nu gebruikt kan worden, voor het laatst geleegd. Vanaf dat moment zamelt u restafval in via de tariefzak. De duobak gebruikt u vanaf dat moment alleen nog voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) en etensresten.

Ik vind mijn duobak te groot voor het GFT afval. Kan ik hem ruilen?

Tijdens de pilot kunt u de duobak niet ruilen. Wel is het goed om dit bij evaluaties aan te geven. Deze informatie nemen wij mee voor de invoering van het nieuw afvalsysteem na de pilot.

Wat gebeurt er met de PMD containers?

De bovengrondse PMD containers worden vanaf 17 januari verwijderd. De ondergrondse PMD containers worden vanaf dat moment afgesloten.