De gemeente helpt starters op de woningmarkt door een starterslening aan te bieden. We gaan de maximale koopsom van een starterswoning verhogen tot € 225.000,-. Op die manier komen er meer woningen beschikbaar waar starters een tweede lening voor kunnen aanvragen.

Sinds 2011 biedt de gemeente Nederweert starters een steun in de rug bij de aankoop van hun eerste woning in de vorm van een starterslening.

Stijgende huizenprijzen

In de gemeentelijke Verordening Starterslening Nederweert 2019 was de maximale koopsom vastgesteld op  € 185.000,-. Dit was tot voor kort in lijn met de startersregeling van de Provincie Limburg. De Provincie heeft onlangs besloten om de maximale koopsom voor een woning voor een starter die in aanmerking wil komen voor een starterslening vast te stellen op € 225.000,-. De maximale lening is door de provincie verhoogd naar € 45.000,-. De reden hiervoor is de aanhoudende stijging van de huizenprijzen. Met de nieuwe Verordening Starterslening Nederweert 2020 sluit Nederweert aan bij de regeling van de provincie.

Meer aanbod

Het aanbod van goedkope bestaande woningen in Nederweert is van oudsher vrij klein. De stijgende huizenprijzen maken het aanbod alleen maar kleiner. Door de maximale koopsom te verhogen, willen we een groter aanbod creëren van bestaande woningen waar een starterslening voor mogelijk is. Ook geeft de hogere maximale koopsom mogelijkheden om nieuwbouw starterswoningen te bouwen tot maximaal dit bedrag. Hierover maakt de gemeente afspraken met projectontwikkelaars. Zo zijn er op dit moment nieuwbouwstarterswoningen gepland in Ospel (4), Nederweert-Eind (2) en Nederweert-Hoebenakker (3).

Voorwaarden voor starterslening

Aan het verkrijgen van een starterslening zijn voorwaarden verbonden. Zo vindt er o.a. een financiële toets plaats door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer informatie vindt u op www.svn.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?