De thermometers van onze dorpskernen

Als leefbaarheidsregisseurs vormen Marianne Greenall en Harold van der Haar de 'ogen en oren' van de Nederweerter gemeenschap. Marianne vervangt Iris van de Ven tijdens haar zwangerschapsverlof. Ze zijn een steun voor inwoners, dorpsraden, verenigingen en instanties die in hun omgeving een maatschappelijk initiatief willen beginnen. U herkent hen aan de splinternieuwe donkerblauwe jasjes met op de rug het logo van ‘Samen in de buurt’.
In de contacten met inwoners van de gemeente Nederweert zijn zij ‘de thermometer’ van de samenleving. Wat gaat goed? Wat kan beter? Ze leggen verbindingen, stimuleren inwoners oog te hebben voor elkaar en nemen signalen van buiten het gemeentehuis mee naar binnen. Signalen die bijvoorbeeld gaan over de openbare ruimte. Eigenlijk alles wat met de leefbaarheid binnen deze gemeenschap te maken heeft. Vaak is het een kwestie van de inwoner een duidelijk antwoord geven of met de juiste collega in contact brengen. Hun rol is vooral meedenken en ondersteunen bij een sociale activiteit of maatschappelijk initiatief dat goed is voor de gemeenschap. Uitgangspunt is steeds de eigen kracht en zelfsturing van onze inwoners.

Samenspel

Harold: “Door ideeën en initiatieven van de inwoners als beginpunt te nemen, verandert de rolverdeling tussen maatschappij en overheid. Dat merken we gelukkig steeds beter. Het zijn niet meer de inwoners die meedoen bij de plannen van de gemeente of de gemeente die meedoet in de ontwikkelingen binnen de samenleving. Het is een continu samenspel tussen inwoners en gemeente. Dus niet het één of het ander, maar het één én het ander.” 

“Het is zaak dat het eigenaarschap bij een initiatief wel bij de inwoners blijft liggen, omdat het hun idee moet blijven en het risico bestaat dat het anders teveel van de gemeente wordt”, vult Marianne aan.

Inspireren

We willen een omgeving creëren waarin inwoners geïnspireerd raken om ideeën met een sociaal en maatschappelijk doel op te pakken en vorm te geven. Het is belangrijk dat ze de gemeente als gelijkwaardige partner zien en het gevoel hebben dat eigen initiatief wordt gewaardeerd. 
Er komen gelukkig steeds meer actieve inwoners bij en ook ontstaan er diverse initiatieven, van ontmoetingsplekken tot plantenruilbiebs en van een brunch voor eenzame mensen tot een leesservice. Maar ook bijvoorbeeld het buurtbankjesproject, plekken in de buurt waar mensen samen groente en fruit verbouwen, workshops die worden gegeven, de jaarlijkse verkiezing van de gezelligste straat van Nederweert en een hulpservice voor ouderen en mensen met een smalle beurs. 

 “We kunnen dit alleen sámen voor elkaar krijgen door vertrouwen te hebben in elkaar. Er zit veel kracht in Nederweert. Veel kleine initiatieven maken één groot geheel en veranderen de samenleving in positieve zin”, aldus Harold.

Leefbaarheidsfonds

Door de gemeenteraad is een leefbaarheidsfonds ingesteld. Het geld in dat fonds is bedoeld om eigen kracht en betrokkenheid van inwoners te stimuleren en (financieel) te ondersteunen. Het budget wil de gemeente praktisch inzetten om de leefbaarheid in de dorpen en kernen in Nederweert verder te verbeteren. Uitgangspunt is dat bewoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor de leefbaarheid door initiatieven aan te dragen en uit te voeren.

Aan de slag

Wil je aan de slag met een maatschappelijk initiatief of een activiteit die goed is voor de leefbaarheid? Of eerst even sparren? Neem dan zeker contact op met de leefbaarheidsregisseur van uw kern. Zij zijn te herkennen aan de nieuwe blauwe jas met daarop het ‘Samen in de buurt’-logo en de witte fiets. 

Marianne en Harold staan klaar om de kernen in te gaan. Dat doen ze regelmatig op de fiets. Foto: gemeente Nederweert.

Voor de kernen Nederweert en Leveroy is dat Harold van der Haar, bereikbaar op 06-18115295 of via h.vanderhaar@nederweert.nl. Voor (Ospel)dijk, Budschop en Eind is Marianne Greenall uw aanspreekpunt. Bereikbaar via 06-14192463 of m.greenall@nederweert.nl.

Het tweetal is ook actief op Facebook (leefbaarheidsregisseurs Nederweert) en Instagram. Vergeet niet om ze te liken. Dan weet u zeker dat u geen bericht van hen mist.