Op donderdag 16 juni organiseerde de gemeente samen met Vluchtelingenwerk en andere vrijwilligers een bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen, mensen die Oekraïners opvangen en andere betrokkenen. De bijeenkomst werd goed bezocht. De aanwezigen ontmoetten elkaar en wisselden informatie uit.

Gemeentelijke opvang

Sinds vorige maand vangen we twaalf vluchtelingen op in de gemeentelijke opvang. Op deze locatie is nu uitbreiding mogelijk gemaakt, zodat nog zes vluchtelingen er een tijdelijk huis kunnen vinden. Deze vluchtelingen worden ondergebracht in woonunits op het perceel. De eerste unit is op 23 juni geplaatst en zal vervolgens ingericht worden. De toewijzing van vluchtelingen verloopt via de Veiligheidsregio.

Onderzoek naar overige opvanglocaties

We onderzoeken nog meerdere locaties die via onder meer inwoners en ondernemers worden aangedragen als opvanglocatie. Deze locaties worden onderzocht op beschikbaarheid, haalbaarheid en kosten.