Voor ongeveer 23.000 kinderen is een stabiel en veilig thuis niet vanzelfsprekend. Als dit ontbreekt kan een extra thuis uitkomst bieden. Gelukkig zijn er al 16.000 gezinnen in Nederland die een kind een extra thuis bieden. Toch zijn er nog meer pleegouders nodig. Op dit moment staan er zelfs 561 kinderen op de wachtlijst voor een tweede thuis omdat zij tijdelijk op een plek wonen waar ze niet langer kunnen blijven, of omdat hun thuissituatie niet veilig of stabiel genoeg is om in op te groeien. 

Reden genoeg om deze week (Week van de Pleegzorg, 3 t/m 10 november) het belang van pleeggezinnen aandacht te geven. In Nederweert haken we daarom aan bij de landelijke campagne ‘Jouw huis een 2e thuis’. We bedankten deze week de 11 pleeggezinnen in onze gemeente met een kleine attentie. “Voor de pleegouder(s) is hun inzet misschien normaal of vanzelfsprekend, maar voor de kinderen ontzettend bijzonder om de warmte en zorg van hun tweede thuis te kunnen hebben”, aldus wethouder Carla Dieteren.

Welkom in je huis

Het is nadrukkelijk niet ‘het nieuwe thuis’ voor een kind. Die plek blijft voorbehouden aan de eigen familie. Maar een kind welkom heten in je huis, er voor hem/haar zijn, zorgen dat het kind - tijdelijk of minder tijdelijk - voldoende aandacht krijgt, warmte voelt en gezien wordt; daar gaat het om. Het is als een tweede thuis waar je als kind voor korte of langere tijd terecht kunt.

Thuisgevoel

Pleegzorg Nederland onderzocht wat het thuisgevoel precies is. Maar liefst 55% zegt dat een fijn thuis een grote rol speelt voor hun gevoel van geluk. Voor 24% is een ‘thuisgevoel’ daarbij zelfs doorslaggevend. Dit benadrukt dat het creëren van een veilig thuisgevoel van groot belang is. Het maakt kinderen gelukkiger en helpt hen verder in de ontwikkeling richting een stabiele situatie. Een thuis draait om meer dan een vaste woonplek. Vooral een ‘gevoel van veiligheid’ en ‘wonen met mensen om wie ik geef’, zijn de belangrijkste elementen om een veilig thuisgevoel te creëren.

Pleegouder worden

Zou het ook iets voor u kunnen zijn om pleegouder te worden? Dit kan al voor bijvoorbeeld een paar dagdelen per week of een paar dagen per maand. U helpt daarmee een kind zo thuis mogelijk op te groeien. Voor meer informatie over het pleegouderschap en voor het aanmelden als pleeggezin, ga naar de website van Pactum(externe link).