In de week van 22 februari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Op dat biljet staat ook de nieuwe WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van uw woning.

WOZ-waarde stijgt

Verkoopcijfers van het kadaster tonen aan dat de huizenprijzen blijven stijgen. De WOZ-waarde stijgt nu al vijf jaar op rij, sinds het einde van de crisis op de huizenmarkt. 

BsGW

Als deze stijging voor u reden is om uw WOZ-waarde te controleren en mogelijk bezwaar te maken, bel dan eerst met BsGW. Bezwaar maken, rechtstreeks of via een bemiddelingsbureau, kost altijd meer moeite. En het duurt langer voordat u antwoord krijgt. 

Bellen is sneller

Als u denkt dat de schatting van de waarde van uw huis niet klopt, ga dan niet direct met een bezwaarschrift aan de gang, maar bel eerst eens met BsGW. U belt dan rechtstreeks met de taxateur. Hij vertelt u met welke zaken rekening is gehouden bij de waardebepaling. En als u denkt dat er redenen zijn om die waarde aan te passen, dan kunt u dat direct met hem bespreken. Eén enkel telefoontje geeft u snel duidelijkheid en gemak voor u. Want bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig. U bespaart er veel tijd en moeite mee en u voorkomt onnodige kosten. 

Als er toch bezwaar nodig is

Dan bent u bij BsGW ook aan het goede adres. Niet ingewikkeld en geen gedoe. Bezwaar maken doet u gratis en gemakkelijk via Mijn BsGW op www.bsgw.nl. U hebt daar zes weken de tijd voor, vanaf de datum (dagtekening) die op het aanslagbiljet staat.

Druk aan de telefoon?

U ontvangt het aanslagbiljet gelijktijdig met nagenoeg alle andere inwoners in Limburg. Op de dagen dat de aanslagen worden bezorgd, kan het druk zijn aan de telefoon. Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Belt u dan enkele dagen later met de medewerk(st)ers van BsGW. Zij helpen u graag. U kunt ook altijd reageren via Mijn BsGW, uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Het telefoonnummer van BsGW is 088-8420420 (houd uw BSN bij de hand). 

Aanmelden MijnOverheid

Steeds meer mensen kiezen ervoor om het aanslagbiljet digitaal te ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld via MijnOverheid.nl. Zodra het aanslagbiljet in de Berichtenbox staat, wordt dit via een e-mail bericht gemeld. Burgers die zich al eerder hebben geregistreerd voor de Berichtenbox, hoeven niets te doen. Zij ontvangen het aanslagbiljet voor 2021 en verdere jaren dan digitaal. Burgers die niet geregistreerd zijn op MijnOverheid.nl ontvangen het aanslagbiljet gewoon per post. 

Voordelen digitaal aanslagbiljet

Digitale verzending biedt veel voordelen. MijnOverheid is veilig en alleen met de eigen DigiD toegankelijk. Bovendien levert het besparing op in de kosten van verzending en levert het vooral ook een positieve bijdrage aan een beter milieu. In MijnOverheid staan aanslagen en WOZ-beschikkingen van meerdere jaren die altijd zijn in te zien.