Zet je initiatief op de kaart!

Home > Zet je initiatief op de kaart!

Zet je initiatief op de kaart!

Een web van maatschappelijke ideeën

Nederweert bruist van de maatschappelijke initiatieven. Deze (burger)initiatieven zijn van onschatbare waarde en dragen bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Het zorgt ervoor dat Nederweertenaren zich betrokken blijven voelen, elkaar ontmoeten en iets voor elkaar doen. Bent u op zoek naar een leuk maatschappelijk initiatief of heeft u zelf een initiatief? Dan is Zet je initiatief op de kaart! het platform.

In deze samenleving is het niet meer vanzelfsprekend dat de overheid altijd het initiatief neemt bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties kunnen én willen vaak zelf veel doen. “Ze weten zelf wat goed is voor hun leefomgeving en er zit veel kracht en kennis bij onze inwoners”, aldus Harold van der Haar, regisseur leefbaarheid. “Daar willen we als gemeente Nederweert graag op inspelen!”

Er is al veel

Maatschappelijke initiatieven zijn niet meer weg te denken uit Nederweert. Open eettafels, het Ospels Steunpunt, huiskamerprojecten; ze zijn van grote waarde voor de gemeenschap. Bewoners, bewonersnetwerken, verenigingen en andere groeperingen steken de handen uit de mouwen om onze samenleving mooier en beter te maken. Ze dragen bij aan sociale samenhang, activering, zorg voor elkaar (‘naoberschap’), beheer van groenvoorzieningen, educatie, integratie, gezondheid, leefbaarheid, cultuur, noem maar op.

Uitdaging

Zij zien heel direct wat nodig is in hun omgeving en kunnen dit van onderop dikwijls slim en goed organiseren. Zij werken vaak op gebieden die voor de overheid relevant zijn en waar de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft. Initiatieven kunnen aanvullend zijn op wat de overheid doet. Het kan ook zijn dat zij een overheidstaak overnemen. De gemeente laat zich graag uitdagen door initiatiefnemers en wil waar nodig ondersteunen en faciliteren.

Online platform

Inwoner Ed Janssen en Arjan Elbers van GetNoticed hebben het initiatief genomen om via de website www.ditisnederweert.nl te starten met Zet je initiatief op de kaart! Zij willen zo een online platform bieden aan andere inwoners voor maatschappelijke initiatieven. “Het eigenaarschap van de website ligt bewust niet bij de gemeente én het is belangrijk dat het een instrument wordt van, voor én door inwoners van Nederweert”, zegt Harold van der Haar.


Arjan Elbers (links) en Ed Janssen zijn samen het online platform Zet je initiatief op de kaart gestart!
Foto: ditisnederweert.nl

Kan iedereen initiatieven aanmelden?

Iedereen kan zijn of haar initiatief op de kaart zetten! Voorwaarde is dat het initiatief structureel is en bijdraagt aan het welzijn van Nederweert en de kernen leefbaarder, groener, gezelliger of socialer maakt. Aanmelden kan vrij eenvoudig door via de betreffende website een mail te sturen naar Ed Janssen. Een korte omschrijving van het initiatief is voldoende. Vervolgens neemt Ed eventueel contact op voor meer informatie en zorgt hij ervoor dat de gegevens worden verwerkt en digitaal zijn te raadplegen.

Petra Verdonschot van de Dorpsraad Ospeldijk, die net als de andere dorpsraden op de hoogte is van dit initiatief, is enthousiast: “Deze mogelijkheid zet je mooi op de kaart”.

Elkaar inspireren!

Ed Janssen: “Via de plattegrond op de website www.ditisnederweert.nl ziet u in één oogopslag waar er welke (burger)initiatieven zijn. We hopen dat er zo over de hele gemeente als het ware een ‘web’ van maatschappelijke initiatieven ontstaat. Inwoners, gemeente, verenigingen zien zo eenvoudig wat er allemaal in de kernen te doen is. Dit is handig tijdens bijvoorbeeld ‘keukentafelgesprekken’, maar ook om eventuele samenwerkingspartners te vinden voor uw initiatief. U ziet immers of er ergens al iets vergelijkbaars is”.

“Hopelijk inspireert het andere inwoners doordat ze op deze manier kennis maken met goede ideeën en voorbeelden door heel de gemeente Nederweert”, aldus Harold van der Haar.

Meer weten?

Voor algemene vragen over Zet je initiatief op de kaart! en ondersteuning bij een initiatief, kunt u contact opnemen met Harold van der Haar via tel. 06-18115295 of h.vanderhaar@nederweert.nl. Hij is ook te vinden op Facebook.

Voor inhoudelijke vragen over de website www.ditisnederweert.nl en het raadplegen of aanmelden van initiatieven, belt of mailt u met vrijwilliger Ed Janssen, via tel. 06-54310755 of e-mail: info@ditisnederweert.nl.

Dus zet je initiatief op de kaart!