Woningmarktonderzoek

Home > Woningmarktonderzoek

Woningmarktonderzoek

De zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben een gezamenlijk speerpunt: ‘Het realiseren van voldoende en geschikte huisvesting voor alle inwoners’. Daarvoor is regionaal een woningmarktonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste uitkomst is dat de groep 75-plussers die zelfstandig blijven wonen een steeds grotere rol gaan spelen in de woningmarkt. De grootste behoefte ligt dan ook bij appartementen met lift en grondgebonden levensloopbestendige woningen.

Visie actualiseren

De samenwerkende gemeenten zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. In december 2014 stelden zij de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg vast. Deze visie is uitgewerkt voor de periode van 2014 t/m 2017 en geeft een doorkijk t/m 2023. Afgesproken is dat na vier jaar een actualisatie plaatsvindt. Hieraan wordt op dit moment gewerkt.

Woonwensen in beeld

Om deze actualisatie goed te kunnen onderbouwen, vond in 2018 in de zeven gemeenten een woonwensenonderzoek plaats door een extern bureau. Elke gemeente heeft aanvullend een verdiepingsonderzoek laten uitvoeren voor de kernen. Hiermee kregen we inzicht in de gewenste woningkwaliteit en hoeveel woningen er nog nodig zijn. Het totaalplaatje vormt nu een goede basis voor de actualisatie van de structuurvisie.

Enkele belangrijke uitkomsten voor Nederweert

  • De woningvoorraad in Nederweert (circa 7.140 woningen) bestaat voor 30% uit huurwoningen en 70% uit koopwoningen.
  • De leegstand in Nederweert is de afgelopen jaren 2,4% en is laag te noemen. Regionaal ligt dit percentage tussen 3,7% en 3% (periode 2014-2017).
  • in de periode 2018-2030 groeit Nederweert met circa 340 huishoudens. De groei bestaat vooral uit oudere huishoudens en eenpersoonshuishoudens. Binnen Midden-Limburg zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van de huishoudens. De regio Weert-Nederweert verwacht de grootste groei.
  • 24% van de huishoudens in Nederweert geeft aan te willen verhuizen. Daarvan zegt 47% al concrete stappen te hebben gezet. Circa 77% van de verhuisgeneigde huishoudens wil graag in Nederweert blijven wonen.
  • Het favoriete woonmilieu is centrum dorps; je kunt er dorps wonen in een gebied met een centrumfunctie voor omliggende dorpen, met een mix van dagelijkse en niet-dagelijkse voorzieningen.
  • In de toekomst bestaat de grootste behoefte uit appartementen met lift en grondgebonden seniorenwoningen, zowel in de huur- als in de koopsector. Er ontstaan mogelijk overschotten in de segmenten twee onder één kapwoningen en vrijstaande woningen in de koopsector en rij/hoekwoningen in de huursector.
  • 44% van de huishoudens in Nederweert behoort tot de sociale doelgroep met een inkomen tot € 33.165,-. Hiervan behoort 68% tot de zogenaamde primaire doelgroep (met recht op huurtoeslag).
  • Het aandeel jongerenhuishoudens (tot 30 jaar) en huishoudens in de middengroep (30-65 jaar) neemt de komende jaren af. Het aandeel oudere huishoudens (65 en ouder) neemt toe. Met name het aantal zelfstandig wonende 75-plussers zal tot 2030 sterk toenemen (circa 610 huishoudens, +55%).

Regionale resultaten

De uitkomsten van het regionale woningmarktonderzoek zijn voor wat betreft trends en woonwensen vergelijkbaar met de bovenstaande uitkomsten.

Onderzoek digitaal te bekijken

De onderzoeksrapporten zijn onderstaand te downloaden. 


Rapport woningmarktonderzoek regio
Rapport woningmarktonderzoek Nederweert
Nederweert totaal
Nederweert kern
Nederweert-Eind kern
Budschop
Leveroy
Ospel