Social return

Home > Werk en inkomen > Social return

Social return

Wat is Social Return?
Bij Social Return gaat het erom dat een investering die de gemeente doet, naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Social Return draagt bij aan de werkgelegenheid doordat er arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar komen. De regeling is bedoeld voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals werkzoekenden met een bijstands-, werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en werkzoekenden met een arbeidshandicap. Midden-Limburg is een economisch sterke en bedrijvige regio, waar iedereen die kan werken ook een kans moet krijgen om aan de slag te gaan. Met Social Return levert u daar als ondernemer een bijdrage aan. Lees meer