Schuldhulpverlening

Home > Werk en inkomen > Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uit komt? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente. De gemeente Nederweert werkt samen met PLANgroep. Deze professionele schuldhulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw financiële problemen. De schuldhulpverlener maakt afspraken met u en de schuldeisers over de betaling van de schuld. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden.

Daarnaast kunt u begeleiding krijgen via PLANgroep of het Algemeen Maatschappelijk Werk om ervoor te zorgen dat u niet meer geld uitgeeft dan u binnen krijgt. Dit kan door budgetvoorlichting, budgetbeheer of budgetbegeleiding.

Omdat het vaak om meerdere problemen gaat, werkt de gemeente samen met PLANgroep en het Algemeen Maatschappelijk Werk. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden van schuldhulpverlening, dan kunt u zich melden bij de gemeente aan het Wmo-loket.
U kunt ook rechtstreeks een afspraak maken met PLANgroep in het gemeentehuis. PLANgroep is 5 dagen per week bereikbaar voor zowel schuldeisers als clienten. Er is een mogelijkheid om een bericht in te spreken op een antwoordapparaat. PLANgroep is bereikbaar op tel: 06 13666177. Wanneer het voor u niet mogelijk is om naar het gemeentehuis te komen, dan kan in overleg de schuldhulpverlener u thuis bezoeken.  
Degene bij wie u zich als eerste heeft gemeld, blijft uw aanspreekpunt. Achter de schermen overleggen de drie partijen over hoe ze u het beste kunnen helpen.

Wilt u zelf iets doen aan uw schulden? Of zoekt u meer informatie over schulden en schuldhulpverlening? Kijk op een van de volgende websites:

1. Zelf schulden regelen
De website zelfjeschuldenregelen.nl is er om mensen met beginnende financiële problemen te helpen een oplossing te vinden.

2. Nibud
Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert, zodat u meer inzicht in uw geldzaken krijgt. Op de website staat een onder meer een stappenplan voor het bijhouden van uw administratie.

3. Wijzer in geldzaken
Op de website Wijzer in Geldzaken staan handige hulpmiddelen en tips over geldzaken, per levensfase of onderwerp. 

Hulp bij financiën en schulden