Participatiewet

Home > Werk en inkomen > Participatiewet

Participatiewet

De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen zoveel mogelijk mee doet aan de samenleving. Dit kan door het doen van betaald werk, vrijwilligerswerk of een studie. Mensen die langdurig moeite hebben om hun eigen inkomsten te verdienen, kunnen van de gemeente in samenwerking met het arbeidsintegratiebedrijf Werk.Kom hulp krijgen bij het vinden van een baan. De eigen kracht van de mensen staat daarbij centraal. Indien nodig is inkomensondersteuning mogelijk.

De Participatiewet geldt voor mensen die tot 2015 vielen onder de Wet Werk en bijstand (bijstandswet) en de sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen die nu een aanvraag voor een uitkering doen, maar nog deels kunnen werken, vallen ook onder de Participatiewet.