Cliëntenraad Participatie

Home > Werk en inkomen > Cliëntenraad Participatie

Cliëntenraad Participatie

De Participatiewet verplicht gemeenten om een cliëntenraad in te stellen. In Nederweert bestaat de cliëntenraad uit cliënten en een vertegenwoordiger van de doelgroep. De vertegenwoordiger van de doelgroep is afkomstig van de FNV; hij is tevens voorzitter. De cliëntenraad geeft gevraagd én ongevraagd advies. Zo kunnen ze invloed uitoefenen op het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van dienstverlening. Ook wordt de cliëntenraad zoveel mogelijk betrokken bij het vormen van nieuw beleid dat directe consequenties heeft voor de uitkeringsgerechtigden.

Vanzelfsprekend kunt u via de cliëntenraad uw vragen of opmerkingen bespreekbaar maken binnen de gemeente. De voorzitter van de raad is hiervoor het eerste aanspreekpunt. Uiteraard kunt u ook lid worden. U moet dan wel zelf een uitkering ontvangen of op een andere manier een vertegenwoordiging van de doelgroep vormen. Ook moet u bereid zijn om tijd te investeren in het lezen van allerlei stukken en u dient ‘kritisch’ te zijn. De cliëntenraad krijgt per officiële vergadering een vergoeding en mag gebruik maken van diverse faciliteiten. Zo stelt het gemeentebestuur vergaderruimte beschikbaar en is er de mogelijkheid om kopieën te maken. De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Ook probeert de cliëntenraad samen met de gemeente het niet-gebruik van de regelingen voor mensen met een laag inkomen terug te dringen.
Kent u iemand in uw eigen omgeving die voor deze regelingen in aanmerking kan komen maar hier geen gebruik van maakt? Meld dit (desnoods anoniem) aan de voorzitter. Iemand van de cliëntenraad kan u of de persoon die misschien recht heeft thuis bezoeken en concreet advies geven.

U kunt bij de cliëntenraad ook terecht voor meer informatie over de bijzondere bijstand, brochures en aanvraagformulieren. De mensen van de cliëntenraad informeren u graag over de mogelijkheden.

Contact met de cliëntenraad
Via de volgende personen  kunt u in contact komen met de cliëntenraad of vragen stellen over de cliëntenraad:
 

Naam Adres Functie
De heer M. Knapen Winnerstraat 8a
6031 NL Nederweert
(0495) 62 58 08
clinederweert@outlook.com
Voorzitter
Mw. A. Zegveld (0495) 84 23 09 Lid
Mw. N. Schroeten Gemeente Nederweert          
Sociale Zaken
6030 AA Nederweert
(0495) 677 111
n.schroeten@nederweert.nl
Ambtelijk secretaris