Verzekeringsoverzicht Collectieve Evenementenverzekering

Home > Verzekeringsoverzicht Collectieve Evenementenverzekering

Verzekeringsoverzicht Collectieve Evenementenverzekering

           

 

Verzekering Dekking
Aansprakelijkheid  voor de organisatie
 

€ 2.500.000,00 per aanspraak
Met een maximum van € 5.000.000,00 per  verzekeringsjaar voor alle evenementen

Materiaaldekking
 
€ 5.000,00 per aanspraak
Met een maximum van € 10.000,00 per evenement
Ongevallenverzekering medewerkers


 
€ 12.500,00 bij overlijden
€ 25.000,00 bij blijvende invaliditeit
€ 12.500,00 per gebeurtenis voor geneeskundige kosten
€ 12.500,00 per gebeurtenis voor psychische hulpverlening na agressie
Kasgeld € 2.500,00 per evenement
Persoonlijke eigendommen medewerkers

 
€ 5.000,00 per gebeurtenis
Met een maximum van € 10.000,00 per evenement
Voor de volgende kostbaarheden maximaal per gebeurtenis:
  • computerapparatuur € 1.500,00
  • fiets € 750,00
  • horloges € 250,00
  • beeld-/geluidsapparatuur, (zonnen)bril/set contactlenzen, gehoorapparaten, sieraden,of kunstmatige gebitselementen € 500,00
Rechtsbijstand voor medewerkers
 
  • Verzekerd bedrag rechtsbijstand: bij strafrecht € 40.000,00 als maximum voor alle aanspraken voor het evenement samen.
  • Bij verhaalsrechtsbijstand: geen maximum