Veilige school

Home > Veiligheid en handhaving > Veilige school

Veilige school

Convenant Veiligheid in en om de school

De gemeente Nederweert heeft samen met de gemeente Weert, Cranendonck, diverse scholen, de politie, bureau Halt en het Openbaar Ministerie het convenant Veiligheid in en om de school ondertekent. Het convenant Veiligheid in en om de school heeft tot doel om afspraken te maken ten behoevevan het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag door jongeren in en om de scholen. Door ondertekening van het convenant hebben de partijen kenbaar gemaakt dat ze een herkenbaar beleid over veiligheid voeren op de scholen. De uitvoering van het convenant zal jaarlijks worden geëvalueerd.