NL Alert

NL Alert

Iedereen kent de alarmsirene die elke eerste maandag van de maand te horen is. Als er gevaar dreigt en de sirene gaat, is dit een teken om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en op de regionale omroep af te stemmen om meer informatie te ontvangen. Sinds november 2012 is er als aanvulling op de sirene een nieuw alarmmiddel voor de mobiele telefoon: NL-Alert. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Voordelen

Een groot voordeel van NL-Alert is dat niet alleen duidelijk wordt dat er iets aan de hand is, maar dat met een kort tekstbericht ook gemeld wordt wat er aan de hand is en wat de ontvanger op dat moment het beste kan doen. Het daadwerkelijke bereik van NL-Alert zal in de praktijk altijd groter zijn dan het aantal mensen dat de berichten ontvangt, omdat het voor de hand ligt zij hun omgeving op de hoogte brengen. Met het nieuwe systeem kunnen dus meer mensen worden bereikt en worden ze beter geïnformeerd

Waarvoor bedoeld

NL-Alert is bedoeld voor levens- en gezondheidbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Bij een noodsituatie bepaalt de meldkamer van de veiligheidsregio in welk gebied een NL-Alert uitgestuurd wordt. Er kunnen ook verschillende alerts uitgestuurd worden naar verschillende gebieden. Wie zich bijvoorbeeld zeer dicht bij een grote brand bevindt, kan het advies krijgen om de omgeving te verlaten. Burgers die zich op een paar kilometer van de brand bevinden, wordt dan aangeraden om naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten in verband met mogelijk giftige rook.

Voorbeeld

Een NL-Alert is altijd op dezelfde manier opgebouwd en begint met ‘NL-Alert’ datum en tijd. Daarna volgt informatie over de locatie, de aard en de ernst van de situatie en wat u moet doen. Bijvoorbeeld: NL-Alert 10-12-2012 13.05 u: Grote brand op bedrijventerrein Pannenweg. Verlaat bedrijventerrein via toegangswegen. Opvang in sportcentrum De Bengele.

Locatiegericht

NL-Alert lijkt op een sms-bericht, maar werkt net even anders. De berichten worden vanaf de zendmasten van de mobiele aanbieders uitgezonden in een bepaald gebied (cell broadcast). De werking is vergelijkbaar met een radiosignaal. Alle telefoons die zich op dat moment in het gebied bevinden en ingesteld zijn, ontvangen het bericht. Het voordeel van deze techniek is dat je geen last hebt van eventuele drukte op het netwerk.

Stabiel en betrouwbaar

Het alarmmiddel is stabieler en betrouwbaarder dan sms. Het ontvangen van berichten is gratis en anoniem; er zijn dus geen namen en telefoonnummers voor nodig. In het begin kan nog niet iedereen NL-Alert ontvangen; op dit moment werkt het op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Het aantal mobiele telefoons dat NL-Alert kan ontvangen, loopt de komende jaren echter snel op. Nu moet het nog handmatig ingesteld worden, in de toekomst gebeurt dit standaard.

Instellen

Bijna alle telefoons zonder internet kunnen nu NL-Alert ontvangen. Ook een deel van de smartphones is geschikt, maar nog niet allemaal. Om NL-Alert te kunnen ontvangen, moet het ingesteld worden op de mobiele telefoon. Op www.nl-alert.nl staat een overzicht van geschikte telefoons. Ook vindt u er de instructies om dit nieuwe waarschuwingssysteem in werking te stellen.