Handhavingsuitvoeringsprogramma

Home > Veiligheid en handhaving > Handhavingsuitvoeringsprogramma

Handhavingsuitvoeringsprogramma

De handhavingstaken voeren we uit om een veilige, gezonde en leefbare omgeving voor u als inwoners en bedrijven van Nederweert te realiseren. Alle handhavingstaken worden jaarlijks vastgelegd in het zogenaamde handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

Duidelijk

We vinden het belangrijk dat regels worden nageleefd om zo onveilige en/of ongezonde situaties, overlast en hinder te voorkomen. Handelen volgens de regelgeving proberen we te bereiken door de regels duidelijk te maken en ze op een goede wijze te communiceren.

Handhavend optreden

Toch is het soms nodig handhavend op te treden om de naleving van de regels af te dwingen. Dit gebeurt o.a. door het uitvoeren van controles, het houden van toezicht en zo nodig het opleggen van dwangsommen/boetes.

En nu de praktijk

De taken bestaan uit een veelheid aan onderwerpen op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en de openbare ruimte. Hierbij geven wij ook prioriteit aan zaken waarvan we weten dat u ze belangrijk vindt. In 2016 zullen daarom controles worden uitgevoerd met betrekking tot het niet opruimen van hondenpoep, afvaldumpingen waaronder drugsafval, en verkeerovertredingen inclusief fout parkeren. Omdat we vooral bij warmer weer regelmatig klachten ontvangen over geuroverlast bij agrarische bedrijven, zullen we dit jaar ook extra controleren op de juiste werking van luchtwassers bij deze bedrijven. Onderstaand vindt u het complete handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2017.

Te downloaden: