BuurtWhatsApp

Home > Veiligheid en handhaving > BuurtWhatsApp

BuurtWhatsApp

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. En dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals inbraken, diefstal, hennepteelt en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden.

Veilige buurt

BuurtWhatsApp is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis berichten met elkaar uitwisselen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp-groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken.

Er kunnen maximaal 150 mensen deelnemen aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen, elkaar kunt waarschuwen en dat er een heel grote groep mensen bereikt kan worden. Een bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot sociale contacten. Meer weten over een BuurtWhatsApp? Ga dan naar www.whatsappen.nl/buurtwhatsapp.

In Nederweert

In de gemeente Nederweert zijn alle dorpsraden met een BuurtWhatsApp gestart. Wilt u toegevoegd worden aan de BuurtWhatsApp van uw kern? Dan kunt u het aanmeldformulier digitaal invullen, printen en inleveren bij de dorpsraad in uw kern. Als u nog vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de dorpsraad. Tijdens de veiligheidsavonden in de kernen van Nederweert, is een presentatie gegeven over het gebruik van een BuurtWhatsApp.

Spelregels voor deelname

 1. Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk/buurt waar de WhatsApp-groep actief is.
 3. Het oprichten van een WhatsApp-groep is een burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 1-1-2 gedaan is.      
 4. Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie:
  S  =   Signaleer.
  A  =   Alarmeer 1-1-2.
  A  =   App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen.
  R  =   Reageer.
  Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en te kijken welke richting de persoon op loopt of het kenteken van een verdachte auto te noteren. Denk aan uw eigen veiligheid en spreek geen personen aan.
 5. Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 gebeld is. Voorkom een veelvoud aan 1-1-2 meldingen bij de politie door op de
 6. Whatsapp-groep aan te geven dat de politie is geïnformeerd en gewaarschuwd. Let op taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 7. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
 8. Het versturen van foto’s van een verdachte persoon of voertuig in de app-groep is alleen toegestaan na overleg met politie t.b.v. het verstrekken van een signalement. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur lengte en opvallende kenmerken kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan kleur, merk, type en het kenteken. Houd de berichtgeving kort en duidelijk. Maak geen lange verhalen.
 9. Gebruik deze WhatsApp-groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. Preventietips zijn welkom. Deel ze met uw contactpersoon via e-mail.