Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

De gemeente Nederweert respecteert uw privacy als bezoeker van onze website. Bovendien heeft u er recht op dat de gemeente Nederweert zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming .

Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook een e-mailadres of een kenteken kan een persoonsgegeven zijn. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website. Een aantal van onze formulieren maken gebruik van DigiD. Zodra u bent ingelogd worden de gegevens automatisch versleuteld en verstuurd via een beveiligde verbinding.

Bewaren van persoonsgegevens

Gemeente Nederweert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het is uw recht de gemeente Nederweert te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek duidelijk dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren.

Beveiliging

Gemeente Nederweert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw websitebezoek

Gemeente Nederweert gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies.
Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website continu te verbeteren.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van persoonsgegevens of van cookies via de gemeentelijke website, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0495) 677111 of via info@nederweert.nl
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.