Prestatieafspraken gemeente en woningvereniging Nederweert 2019

Home > Prestatieafspraken gemeente en woningvereniging Nederweert 2019

Prestatieafspraken gemeente en woningvereniging Nederweert 2019

De Woningvereniging Nederweert (WVN) en de gemeente maken afspraken en zien elkaar als samenwerkingspartners. Hiermee geven we samen uitvoering aan het woonbeleid van de gemeente. Dit ligt vast in de regionale Structuurvisie Wonen 2014.

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken tussen gemeente en woningvereniging leggen we vast hoe we invulling geven aan de opgaven uit het lokale en regionale woonbeleid.