Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

Home > Inwoners > Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Voor dit product dient u telefonisch een afspraak te maken.
Tel. 14 095 of (0495) 677 111.

U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en op/ná 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

Als u vóór 1 oktober 1994 bent vertrokken uit Nederland of voor het eerst in Nederland komt wonen, moet u zich melden bij de gemeente voor een Eerste inschrijving in Nederland. Hiervoor gelden andere regels. Bij Eerste inschrijving in Nederland staat vermeld wat u moet doen.

Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  3. Bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van de Nederlandse Antillen of Aruba.
  4. Andere relevante brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na uw vertrek naar het buitenland. Te denken valt aan akten van huwelijk, echtscheiding of geboorte.
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.