Groene Kaart

Home > Inwoners > Groene Kaart

Groene Kaart

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Begin 2009 hebben de inwoners bomen uit Nederweert kunnen opgeven die monumentaal of waardevol zijn. Daarnaast heeft een extern adviesbureau de gemeente doorkruist om alle waardevolle bomen in beeld te brengen. Deze inventarisatie heeft uiteindelijk geleid tot een kaart met daarop ruim 430 bomen die monumentaal of waardevol zijn, zowel gemeentelijk als particulier. Deze 430 bomen zijn opgenomen  in 'De Groene Kaart'.

Ze genieten daarmee extra bescherming. Deze bomen willen we als gemeente graag handhaven. In principe wordt er voor deze boom ook geen kapvergunning verleend. Als de boom wegens gevaar of andere zwaarwegende belangen wel verwijderd moet worden, is een kapvergunning nodig.
Voor de overige bomen geldt dat niet, die mogen gekapt worden zonder vergunning.

Voor bomen die niet op de Groene Kaart staan hoeft u geen toestemming aan te vragen; u mag deze bomen kappen zonder kapvergunning.

Als u een bomenrij houtwal, bos of singel in het buitengebied wil rooien dan is het belangrijk om de kaart met Landschapselementen te bekijken. Als de te rooien bomen op deze kaart zijn aangemerkt als landschapselement dan heeft u een ontheffing nodig, op basis van het bestemmingsplan buitengebied, voor het rooien of verwijderen van de bomen.

U kunt De Groene Kaart hieronder downloaden.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.