Geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Om een datum vast te leggen voor de registratie van een partnerschap dient u telefonisch een afspraak te maken.
Tel. 14 095 of (0495) 677 111.

U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte geregistreerd parnerschap meer, maar maakt u schriftelijk een melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap. Dit doet u bij de gemeente waar u gaat trouwen of het geregistreerd partnerschap aangaat. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U kunt de melding online doen (vraag bij uw gemeente na of dit mogelijk is) of persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerschapsregistratie plaatsvindt.
 • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Met betrekking tot de partnerschapsregistratie houden de ambtenaren van de burgerlijke stand graag rekening met uw wensen. Om dit te kunnen doen verzoeken wij u onderstaande formulier in te vullen.
Vragenlijst voltrekking (pdf) (of sturen wij u met de meldingsformulieren een vragen lijst toe. Wij verzoeken u deze ingevuld terug te sturen.)

In de melding verstrekt u de benodigde gegevens die de ambtenaar burgerlijke stand controleert in de Basisregistratie personen (BRP) en andere registers (bijvoorbeeld Burgerlijke Stand). Bij de melding moeten kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de aanstaande partners en de getuigen worden bijgevoegd.

Is de melding akkoord dan kan de partnerschapsregistratie 14 dagen later worden voltrokken.

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen partnerschap aangeeft.

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

  In dat geval sturen wij u meldingsformulieren toe waarin tevens een eigen verklaring van partijen is opgenomen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

 • Huwelijksrecht/partnerregistratie ma t/m vrij € 270,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie zaterdag € 420,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie Eijnderhoof € 565,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie Eijnderhoof zaterdag € 610,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie in een bijzonder huis (art. 64, Boek 1,van het Burgerlijk wetboek) € 100,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie in of op een andere locatie (huis der gemeente) binnenkantooruren € 350,00
 • Huwelijksrecht/partnerregistratie in of op een andere locatie (huis der gemeente) buitenkantooruren € 500,00
 • Trouwboekje standaard € 11,00
 • Uittreksel  Burgerlijke stand € 13,20
 • Kalligraferen € 8,00
 • Verklaring huwelijksbevoegdheid € 23,30
 • Getuigen gemeente per persoon € 16,00
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.