Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners > Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Voor dit product dient u telefonisch een afspraak te maken.
Tel. 14 095 of (0495) 677 111.

Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen.

Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter.

Voor verdere informatie zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Echtscheiding

U of uw advocaat moet de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.

Einde geregistreerd partnerschap door de rechter

Dit gaat op dezelfde manier als een echtscheiding.

Einde geregistreerd partnerschap door verklaring

Laat de verklaring van u en uw partner door uw advocaat of notaris inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Inschrijving van echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving/berusting
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

Inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente

Bij beëindiging door de rechter: zie echtscheiding.
Bij beëindiging door een overeenkomst:

  • de verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Gemeente Nederweert
T: (0495) 677 111 of 14 0495
E: info@nederweert.nl

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.