Asbest verwijderen, melding

Home > Inwoners > Asbest verwijderen, melding

Asbest verwijderen, melding

 • Samenvatting

  Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

  • Wilt u asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

  Milieustraat

  Het verwijderen van geschroefde asbesthoudende platen, vloertegels en niet-gelijmde vloerbedekking, mag u zelf doen indien de oppervlakte niet meer is dan 35m2.
  Deze asbesthoudende platen, vloertegels en vloerbedekking kunnen worden aangeboden bij de milieustraat te Weert.

  Eisen aan de verpakking

  Alleen asbesthoudende materialen die verpakt zijn volgens de richtlijnen van het asbestverwijderingsbesluit worden geaccepteerd.
  Deze richtlijnen houden onder andere in dat het asbest moet worden verpakt in niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat deze niet scheurt.

  Wordt er meer asbest aangeboden dan de toegestane 35m2 of 500 kg, dan wordt de gehele partij geweigerd.
  De correct aangeboden partij asbest moet door de aanbieder zelf in de asbestcontainer worden gelegd.

 • Gang van zaken

  Sloopmelding doen

  Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

  Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

  Na de sloopmelding

  De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Is uw melding wel compleet? Dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

  Start en einde werkzaamheden melden

  Voordat u begint met asbest verwijderen, meldt u dit minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente.

  Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

 • Meenemen

  Gegevens bij de melding

  • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
  • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
  • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
  • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
  • hoe u gaat slopen
  • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren

  Asbestinventarisatierapport

  U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert
  • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is voor 1994

  Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

 • Verwijzingen

 • Contactpersonen

  Gemeente Nederweert
  T: (0495) 677 111 of 14 0495
  E: info@nederweert.nl
   

Informatie per e-mail doorsturen

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.