Meldingen openbare ruimte

Home > Meldingen openbare ruimte

Meldingen openbare ruimte

Meld hier losliggende stoeptegels, zwerfvuil en andere zaken

Via de link hieronder kunt u meldingen over bijvoorbeeld zwerf- of huisvuil, losliggende stoeptegels en laaghangende takken doorgeven. Dit kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doen. Wij reageren binnen 2 werkdagen (uitgezonderd sluitingsdagen) op de melding.

>> Geef uw melding hier direct door <<

Zeer urgente melding?

Is er direct gevaar of is er een andere reden die acute behandeling noodzakelijk maakt? Dan kunt u uw melding 7 dagen per week tussen 07.00 en 22.00 uur telefonisch doorgeven, via tel. (0495) 677 111. Buiten deze tijden kunt u, afhankelijk van de aard van melding, contact opnemen met de brandweer of politie. Buiten kantooruren kunt u milieuklachten doorgeven via de milieuklachtenlijn via tel. (043) 3617070.

Defecte lichtmast / straatverlichting  / lantaarnpaal

Brandt de straatverlichting niet of is een lantaarnpaal beschadigd? Schade en storingen aan de openbare verlichting kunt u via dit online formulier melden bij de beheerder van de lantaarnpalen.
Gaat het om een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld bij blootliggende bedrading, dan kunt u direct contact opnemen met Nobralux op telefoonnummer 0411-440401.

Melding zwarte of bruine rat

Wanneer u een melding wilt doen over (een) rat(ten), dan kunt u dit formulier invullen of uw melding telefonisch doen, via (0495) 677 111.

Bestrijding eikenprocessierups

Wanneer u een melding wilt doen van de eikenprocessierups in bomen op gemeentelijke grond verzoeken wij u dit online formulier in te vullen.

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele bestrijding van nesten in bomen op uw erf. Tegen eigen kosten kunt u deze nesten laten verwijderen door bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd.

Geurhinder door het uitrijden van mest

Wanneer u melding wilt doen omdat mest niet emissiearm (injecteren of onderploegen) wordt aangebracht op een akker of grasland of als de mest niet goed verspreid wordt over het perceel, dan kunt u dit melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via 0900-0388. De gemeente is niet bevoegd om hiervoor controles uit te voeren danwel handhavend op te treden, de NVWA is dit wel.