Levensloopbestendig wonen

Home > Levensloopbestendig wonen

Levensloopbestendig wonen

Lening om woning levensloopbestendig en/of duurzaam te maken

Particuliere woningeigenaren kunnen sinds 16 januari 2017 een lening bij de Provincie Limburg aanvragen om hun woning levensloopbestendig te maken. Als eigenaar-bewoner of huurder van een bestaande koop- of huurwoning kunt u voor het treffen van  maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van uw woning de stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen.

Meer informatie Duurzaam Thuis via www.limburg.nl/duurzaamthuis of via deze folder.

Stimuleringsregeling levensloopbestendig wonen

De Provincie Limburg maakt het voor 55-plussers mogelijk om met een stimuleringslening geld te lenen om hun koopwoning levensloopbestendig en dus toekomstbestendig te maken. Hierdoor kunnen bewoners, wel of niet met zorg aan huis, langer zelfstandig blijven wonen. Voorwaarde is dat een van de woningeigenaren minimaal 55 jaar is.

Bewustwording

De doelgroep 55+ dient zich de vraag te stellen of ze in hun woning oud zouden willen en kunnen worden. De Provincie Limburg wil voorkomen dat mensen vastzitten in een woning die niet geschikt is, waardoor er op het laatste moment allerlei aanpassingen dienen plaats te vinden. We willen 55-plussers bewust maken dat zij nu al actie ondernemen de woning toekomstbestendig te maken. Denk hierbij aan het verplaatsen van de de slaap- en badkamer naar de begane grond of het plaatsen van een inloopdouche.

Lenen tegen een lage rente

De stimuleringslening is een laagrente lening (3% onder de marktrente, maar minimaal 1,5%). Het leningsbedrag is minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00 (incl. BTW). Deze lening voor levensloopbestendige woningen maakt deel uit van het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt. Het Transitiefonds Limburgse Woningmarkt is een financieel instrument vanuit de Provincie Limburg. De Provincie wil hiermee de Limburgse woningmarkt een duwtje in de rug geven.

Duurzaamheidslening

Wilt u uw woning levensloopbestendig maken, denk dan tevens aan de Duurzaamheidslening. Deze lening is bedoeld voor woningeigenaren en huurders van particuliere verhuurders. Zij kunnen met deze lening zowel energiebesparende maatregelen (bijv. het aanbrengen van isolatie aan het dak, vloer of muren), als energieopwekkende maatregelen (bijv. plaatsen van zonnepanelen) bekostigen.

Kostenneutraal lenen

De lening is kostenneutraal. Dit wil zeggen dat met de uitgespaarde energiekosten in het algemeen de aflossing en de rente van de lening wordt betaald.  De lening heeft een looptijd van tien jaar bij bedragen tot € 7.500,-. Bij bedragen tot € 25.000,- loopt de lening vijftien jaar. Ook hier ligt de rente ongeveer drie procentpunt lager dan de gangbare rentetarieven.