Kinderopvang gemeente Nederweert

Home > Kinderopvang gemeente Nederweert

Kinderopvang gemeente Nederweert

Als u werkt, kunnen uw kinderen naar de kinderopvang. Naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder. Maar ook naar uw ouders, buren of vrienden. Wanneer uw kinderen naar geregistreerde kinderdagverblijven of gastouders gaan, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. De kinderopvangtoeslag (die verstrekt wordt door de Belastingdienst) krijgt u alleen als u uw kind(eren) plaatst bij een kinderopvangorganisatie die is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP). Om opgenomen te kunnen worden in het LRKP, moet de organisatie voldoen aan de vereisten zoals die zijn neergelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk.

Kinderopvangtoeslag

Afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen kunt u in aanmerking komen voor een toeslag door de Belastingdienst. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt. De Belastingdienst kijkt naar de uren van de minstwerkende partner. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U krijgt dan een inschatting van de hoogte van de eventuele kinderopvangtoeslag. U krijgt alleen kinderopvangtoeslag als u uw kind(eren) plaatst bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie. Geregistreerde verblijven en gastouders vindt u in het LRKP.

Peuterprogramma

Het peuterprogramma wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, op vaste dagdelen in de week gedurende 40 weken per jaar. Het peuteraanbod valt na de harmonisatie onder de Wet kinderopvang. Alle regels met betrekking tot kwaliteit van de kinderopvang en tegemoetkoming in de kosten aan ouders, worden in deze wet geregeld. Zo is het mogelijk om via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten te krijgen via de kinderopvangtoeslag.

Ouders die niet in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming in de kosten via de kinderopvangtoeslag (zoals bepaald in de Wet kinderopvang), kunnen wel in aanmerking komen voor een lager tarief. Deze ouders kunnen tegen een gesubsidieerd tarief het peuterprogramma afnemen. De korting heeft uitsluitend betrekking op de afname van twee dagdelen per week, gedurende 40 weken per jaar. De organisatie voor kinderopvang die voldoet aan een aantal voorwaarden, kan voor deze ouders een subsidie van de gemeente krijgen op grond van de Subsidieregeling peuterprogramma Nederweert 2017 (vastgesteld op 20 december 2016). Om als ouder gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet u een verklaring invullen waarin is aangegeven dat u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag. Dit formulier met een toelichting is onder aan de pagina te downloaden.

Toezicht en handhaving kinderopvang

Het kindercentrum/gastouders wordt periodiek door de GGD Limburg-Noord beoordeeld op basis van de kwaliteitseisen zoals de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk die voorschrijft. Erkende organisaties worden jaarlijks door de GGD bezocht. Op basis van de bevindingen op locatie stelt de GGD een inspectierapport op. Dat gaat naar de gemeente en is te vinden op de site van het LRKP. Als de organisatie niet voldoet aan de gestelde eisen, moet de gemeente ervoor zorgen dat de organisatie binnen een bepaalde termijn orde op zaken stelt. Dit wordt het handhaven van de kwaliteitseisen van de kinderopvang genoemd. Op 9 september 2014 hebben burgemeester en wethouders een nieuw Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang (kortweg handhavingsprotocol) vastgesteld.

Welke soorten kinderopvang?

De volgende kinderopvangvoorzieningen vallen onder de wet: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterprogramma en gastouderopvang. Kinderopvang door buren, familie of vrienden of overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen zijn geen formele vormen van opvang en vallen niet onder de wet. Op dit moment zijn de volgende kinderopvangvoorzieningen opgenomen in het landelijke kinderopvangregister:

Dagopvang (kinderdagverblijf)

 • Hoera Nederweert, locatie Budschop (Budschop)
 • Hoera Nederweert, locatie de Bongerd (Nederweert)
 • Hoera Nederweert, locatie De Kerneel (Nederweert)
 • Ik OOK! Nederweert (Nederweert)
 • KDV Drie Turf Hoog (Nederweert)
 • Kinderopvang ’t Hertje (Ospel)
 • Kinderopvang ’t Zonnetje (Nederweert-Eind)
 • Kinderopvang Alles Kids (Ospel)
 • Kinderopvang Hummelhoeve (Nederweert)
 • Stichting Okido Nederweert (Leveroy)
 • Stichting Okido Nederweert (Nederweert-Eind)

Buitenschoolse opvang

 • Alles Kids (Ospel)
 • BSO De Bengele (Nederweert)
 • BSO Hoera de Bongerd (Nederweert)
 • BSO Hoera Nederweert (Nederweert)
 • Ik OOK! Nederweert (Nederweert)
 • Kinderopvang ’t Hertje (Ospel)
 • Stichting Okido Nederweert (Nederweert-Eind)

Sinds 2010 is het peuterspeelzaalwerk en de dagopvang in de gemeente Nederweert geharmoniseerd. Kijk voor meer gegevens van deze erkende kinderopvangvoorzieningen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Als u vragen heeft over de kinderopvang, kunt u contact opnemen met Sylvia Broekmans van de gemeente Nederweert, tel. (0495) 677111, e-mail: s.broekmans@nederweert.nl.