Inkoop

Home > Inkoop

Inkoop

In Midden-Limburg wordt regionaal samengewerkt op het gebied van de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Via www.sociaaldomeinMLW.nl is meer informatie beschikbaar over het inkooptraject voor bestaande of nieuwe aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in Midden-Limburg. Naast de gezamenlijke inkoop zijn de samenwerkende gemeenten bezig met het organiseren van diverse overlegtafels met aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten voor de ontwikkeling van beleid en het inzetten van de transformatie.