Iets melden - Tip, opmerking of vraag doorgeven

Home > Iconen > Iets melden - Tip, opmerking of vraag doorgeven

Iets melden - Tip, opmerking of vraag doorgeven

Tip, opmerking of vraag

Dienst of product aanvragen

Wilt u een dienst of product aanvragen, zoals een uittreksel BRP, een nieuwe duobak of een rioolaansluiting? Of wilt u iets doorgeven, zoals een verhuizing of een naamswijziging? Kijkt u dan bij Onderwerpen A - Z. Steeds meer kunt u direct online regelen. Voor andere zaken maakt u eenvoudig online een afspraak voor een bezoek aan het gemeentehuis.

Melding openbare ruimte doorgeven

Heeft u een melding of klacht over de openbare ruimte? Dan kunt u deze via ons online meldpunt doorgeven. U kunt ook bellen naar het KCC, via telefoonnummer 14 0495 of (0495) 677 111.

Bezwaar maken tegen een besluit

Als u als het niet eens bent met een besluit van een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester), kunt u in veel gevallen een bezwaarschrift indienen tegen het genomen besluit.

Bezwaar tegen aanslag belastingen of WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde van uw woning? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. De BsGW voert de belastingen uit namens de gemeente Kijkt u op www.bsgw.nl of bel naar 088 - 8420 420 (op werkdagen van 08.30 tot 17 uur) voor uw vragen omtrent aanslagen en bezwaar maken.

Andere tip, opmerking of vraag?

Staat uw onderwerp niet in bovenstaand overzicht? Geef uw tip, opmerking of vraag dan door. Let op: voor het aanvragen of omruilen van uw duobak gebruikt u het formulier Duobak / Afvalcontainer aanvragen