Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

Home > Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

Op 1 juli 2008 trad het Besluit bodemkwaliteit in werking. Dit besluit bevat het beleid voor het toepassen van grond en baggerspecie. We maken daarbij gebruik van een Bodemfunctieklassenkaart en een Bodemkwaliteitskaart.

Bodemfunctieklassenkaart

Gebieden kunnen verschillende functies hebben. In het Besluit bodemkwaliteit staat onder andere beschreven dat gemeenten de bodemfunctieklassen moeten vastleggen op een kaart. De Bodemfunctieklassenkaart geeft de ligging aan van gebieden met de functies wonen, industrie en overige gebieden (landbouw en natuur). Dankzij deze kaart zijn er meer mogelijkheden om grond te gebruiken. Zonder een Bodemfunctieklassenkaart is het alleen mogelijk om zogenaamde schone grond die voldoet aan de strengste norm, te gebruiken.

Met een Bodemfunctieklassenkaart is het ook mogelijk om bijvoorbeeld plaatselijk grond toe te passen van mindere kwaliteit (als de kwaliteit van de bodem daar al minder is). Voor het toepassen van grond of baggerspecie voeren we een dubbele toets uit. Zo is het alleen toegestaan om grond met de kwaliteit industrie toe te passen op een locatie die de functie industrie heeft en waar de bodem dus ook de kwaliteit industrie heeft.

Bodemkwaliteitskaart

Het doel van de Bodemkwaliteitskaart is het mogelijk maken van grondverzet binnen het buitengebied van onze gemeente, binnen de randvoorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit. Het gebruik van deze kaart is bedoeld voor het toepassen van grond en bagger op de bodem en/of als bewijsmiddel voor de kwaliteit van (vrijkomende) grond.
Als u de Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel gebruikt, is het verplicht om een (historisch) vooronderzoek uit te voeren. Is er sprake van een specifiek locatie- of partijonderzoek, dan kunt u geen gebruikmaken van deze kaart.

Informatie

Meer informatie kunt u verkrijgen via mevrouw W. Janssen van het team Vergunningverlening, telefoonnummer (0495) 677 111 of via e-mail: w.janssen@nederweert.nl.

Te downloaden: