Zienswijze indienen mogelijk voor nieuw kruimelbeleid

Home > Actueel in Nederweert > Zienswijze indienen mogelijk voor nieuw kruimelbeleid

Zienswijze indienen mogelijk voor nieuw kruimelbeleid

De komende tijd gaan we het kruimelbeleid aanpassen. U kunt meedenken en reageren door een zienswijze bij ons in te dienen.

Kruimelregeling

De kruimelregeling is een wet die het mogelijk maakt om een aantal kleine afwijkingen van het bestemmingsplan (de kruimelgevallen) via een korte vergunningsprocedure te regelen. Deze korte vergunningsprocedure kent een beslistermijn van acht weken in plaats van een half jaar.

Zelf bepalen

Een gemeente mag zelf bepalen wanneer ze deze regeling toepast door hier beleid voor op te stellen. Dit kruimelbeleid wordt nu dus aangepast.

Buitengebied

Waarom passen we het beleid aan? Omdat het belangrijk is om beleid actueel te houden. Niet alleen om wijzigingen in de wet over te nemen, maar ook om veranderingen in inzicht vast te leggen.  Zo hebben we het bouwen in het buitengebied mogelijk gemaakt, mits er voor gebouwen eerst (al dan niet elders) gesloopt wordt.

Binnengebied

In het ‘binnengebied’ hebben we vooral definities aangepast om ze beter bij de wet te laten aansluiten en meer bebouwing mogelijk te maken op bedrijventerreinen. Ook is voor antennemasten beleid opgenomen en zijn enkele omissies in de regels gerepareerd.

Zienswijze indienen

Hebt u belang bij het beleid en er andere ideeën over? U kunt dan een zienswijze indienen die we meenemen voor het uiteindelijke vastgestelde beleid. Het huidige stuk is namelijk een ontwerpstuk dat twee weken ter inzage ligt.

Meer informatie

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Esther van der Linden van het team Ruimte en Wonen.