Workshop afkoppelen regenwater: Kom dinsdag 28 maart om 19.30 u naar Haazehoof!

Home > Actueel in Nederweert > Workshop afkoppelen regenwater: Kom dinsdag 28 maart om 19.30 u naar Haazehoof!

Workshop afkoppelen regenwater: Kom dinsdag 28 maart om 19.30 u naar Haazehoof!

Samen aan de slag met oplossen van knelpunten                           

Samen moeten we werken aan oplossingen voor de waterproblemen die ontstaan. In de themaraad van 21 februari is dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. Het is nu tijd voor de volgende stap. Door het organiseren van workshops met belanghebbenden willen we inventariseren hoe we deze problemen het beste samen kunnen oplossen. De eerste sessies staan op dinsdag 28 en donderdag 30 maart gepland. In juni volgen er nog twee.

Een paar weken geleden hebben we in het Gemeente Contact en op onze website al aandacht besteed aan de gevolgen van de klimaatverandering op onze directe omgeving. Zoals zware onweersbuien die steeds heftiger worden. En langdurige regenbuien die grote delen van het platteland onder water zetten. Maar we kennen ook periodes van droogte met extreme hitte en tekorten aan kwalitatief goed water.

Ospel en Leveroy eerst

Omdat in Ospel en Leveroy de problemen het grootst zijn, beginnen we hier dit jaar met het maken van plannen. Nederweert komt later aan de beurt. De knelpunten in Budschop en Nederweert-Eind zijn minder groot. We hopen dat de problemen opgelost kunnen worden. Bijvoorbeeld door het regenwater af te koppelen van de riolering of door het water meer in tuinen en openbaar groen te laten infiltreren.

Workshops  

Graag nodigen we u uit voor het bijwonen van de workshops. De eerste vindt plaats voor de bewoners van Ospel, op dinsdag 28 maart om 19.30 uur in gemeenschapshuis Haaze-hoof. De tweede workshop voor de bewoners van Leveroy is op donderdag 30 maart om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Pestoeërskoel.

Aanmelden

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, vragen we u zich hiervoor aan te melden. Dit kunt u doen door uiterlijk 24 maart te mailen naar j.metselaars@nederweert.nl of door het digitale aanmeldingsformulier in te vullen. Naast de vakambtenaren van de gemeente zal de workshop begeleid worden door adviesbureau Kragten die gespecialiseerd is in dit vraagstuk.

Welke straten?

Het oplossen van de knelpunten is een uitdaging voor ons allemaal! Samen met u willen we de mogelijkheden uitwerken. Een workshop is hiervoor een goede manier. De bijeenkomst begint met het schetsen van de problemen en de overlastsituaties. Hierbij wordt ingezoomd op buurt- en straatniveau. Zo is in Ospel de afgelopen jaren wateroverlast geweest in o.a. de Klaarstraat, de O.L Vrouwestraat, de Korenbloemstraat en het Aerthijsplein. In Leveroy was er vooral in de Dorpstraat overlast. Wellicht dat u nog meer probleemgebieden kent? En bent u benieuwd wat de gevolgen van klimaatverandering in uw straat zijn? U kunt de resultaten alvast bekijken op de Klimaateffectatlas van Nederweert en Weert.

In gesprek

Nadat de probleemsituaties besproken zijn, gaan we in gesprek over een aantal mogelijke oplossingsrichtingen. Deze oplossingen hoeven zich niet te beperken tot de wegen waar de overlast is. Vaak is het juist nodig om in andere (hoger gelegen) gebieden maatregelen te treffen. Vervolgens wordt u zelf aan het werk gezet. In kleine groepjes gaat u aan de slag om te ontdekken welke oplossingsrichtingen het beste in uw buurt of kern toegepast kunnen worden.

Uw bijdrage telt!

De input die we uit de workshops krijgen, wordt verwerkt in een afkoppelplan voor Ospel en Leveroy. Voordat we dit plan definitief maken, zullen we dit met u bespreken. Dit doen we opnieuw in de vorm van twee workshops, op maandag 26 en donderdag 29 juni.

We zien u graag op één van de twee workshops in Ospel of Leveroy!