Winnend logo nieuw platform Cultuur Nederweert

Home > Actueel in Nederweert > Winnend logo nieuw platform Cultuur Nederweert

Winnend logo nieuw platform Cultuur Nederweert

Meer muziek en cultuur in de klas! Muziekverenigingen, (basis)onderwijs (-kinderopvang), RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) en gemeente trekken hierin gezamenlijk op, in een platform genaamd Cultuur Nederweert. Leerlingen van Citaverde gingen aan de slag om een logo voor het nieuwe platform te ontwikkelen.

Platform Cultuur Nederweert

Eind 2017 en begin 2018 informeerden wij u over de nieuwe samenwerking om meer muziek in de klas te brengen. RICK nam het initiatief en de coördinatie hiervoor op zich. Enkele maanden verder resulteerde dat in een concept-projectplan. En een advies om de samenwerking verder vorm te geven en te verduurzamen in een platform. De bedoeling is dat in de toekomst naast muziek ook andere kunstdisciplines aansluiten.

Vervolg?

Eind 2018 loopt de regeling combinatiefuncties af. Er wordt onderzocht of de combinatieregeling een vervolg kan krijgen. Bij een continuering is een combinatiefunctionaris cultuur de organisator van het platform. Deze geeft dan uitvoeringaan het concept-projectplan. Hij/zij richt zich op muziek(coaching), het verbinden van partijen en het borgen van het muziekonderwijs. Door mee te doen met de impulsregeling muziekonderwijs van het Fonds Cultuurparticipatie, de regeling DOOR en/of de CMK regeling kunnen basisscholen aan de slag om het muziekonderwijs naar een hoger plan te tillen. Een aantal scholen is hiermee al gestart.

Winnaar logo!

Leerlingen van CITAVERDE College kregen de opdracht om een logo voor het nieuwe platform te ontwikkelen. Docent Rosien Schlangen van CITAVERDE gaf ze de taak om een logo te ontwikkelen waarin cultuur en samenwerking in naar voren komen. Leerlingen gingen hiermee creatief aan de slag. De jury stond voor de moeilijke keuze er 3 te selecteren uit alle ontwerpen. De prijzen waren 3 cadeaubonnen van het RICK. De uitslag kregen de leerlingen te horen tijdens de rapportuitreiking op 5 juli. De 3e prijs ging naar Issabel van Wegberg en de 2e prijs naar Enya Gennar. De kracht van een logo zit vaak in de eenvoud. Het moet een symbool zijn wat herkenbaar en gemakkelijk te gebruiken is. Unaniem koos de jury daarom voor het logo van Daan Aendekerk. Om het logo te kunnen gebruiken is het digitaal vormgegeven door Drukkerij Van Deursen.<p>

“Een beter logo konden we ons als platform niet wensen”, aldus de deelnemers van het nieuwe platform. Daan bedankt!

Daan toont zijn winnende logo